Εορτή του Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου (ΦΩΤΟ)

Αλέξανδρος Ελευθεριάδης
Loading...


Τάμα του Έθνους: Διαβάστε αναλυτικά την ομιλία του προέδρου του Σωματείου οι Φίλου του Τάματος του Έθνους όπως αυτή εκφωνήθηκε στις 27 Μαϊου 2017 στην Εορτή του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου του εξ Αροανίας Καλαβρύτων.

1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων μας:

Διορθόδοξος Σύνδεσμος ο Απόστολος Παύλος,

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών,

Σωματείο οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους,

και το Περιοδικό μας «Φωτεινή Γραμμή»,

σας ευχαριστούν θερμά, διά την τιμή που μας εκάνατε και ήλθατε από όλες της γωνιές της γης να συμπροσευχηθούμε και να συμπνευματισθούμε για λύσεις στα δεινά της πατρίδας μας και όλης της ανθρωπότητος !!!…

2. Τιμούμε τους Νεομάρτυρες και Εθνομάρτυρες, διότι σε αυτούς χρωστάμε την αποτίναξι του Οθωμανικού ζυγού. Δεν προλάβαμε όμως να χαρούμε την ελευθερία μας και αμέσως η εμμέσως ουσιαστικά σκλαβωθήκαμε στον παπισμό, τον διαβόητο οικουμενισμό, την νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, την παγκοσμιοποίησι και εν γένει στα καταχθόνια σχέδια των αντιχρίστων δυνάμεων, που δρούν ως δυνάστες!!!…

3. Τα ανωτέρω τα αναπτύσσουμε εκτενώς, στο περιοδικό μας «Φωτεινή Γραμμή», την «φωνή μας», μέσω του οποίου κοινοποιούμε τις δραστηριότητές μας και προσπαθούμε να δίνουμε το σωτήριο έναυσμα για διάφορες κοινωφελείς και εθνωφελείς δραστηριότητες. Το αποστέλλουμε δωρεάν σε 60.000 αντίτυπα ανά την υφήλιο και έχει προκαλέσει τον θαυμασμό και τον έπαινο όχι μόνο των Ελληνοφώνων Πατριαρχών, αλλά μέχρι και αυτού του Πατριάρχη Μόσχας.

Όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν δωρεάν, παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσουν στο 210-3254321.

Ετολμήσαμε και εκδώσαμε και αναλυτικό μοναδικό Εορτολόγιο, για το οποίο ωρίσαμε μία μικρή συμβολική αξία. Όμως, παρά τα συγχαρητήρια, ελάχιστοι έδειξαν έμπρακτον κατανόησι, μάλιστα δε, δυστυχώς, μερικοί κακοήθεις ενσπείρουν λασπολογίες και μας ψέγουν. Δηλώνουμε κατηγορηματικώς ότι προσεχώς μόνον από πέντε (5) ημερολόγια και άνω θα αποστέλλομε, διότι η αξία των ταχυδρομικών τελών είναι δυσανάλογη.

4. Το Ίδρυμά μας ανήγειρε το έτος 1996 τον περίλαμπρο αυτό Ναό (μοναδικός της υφηλίου όπου κυριαρχούν Νεομάρτυρες εξ όλης της Οικουμένης) και τα προσκτίσματά του εις μνήμην Αγ. Παύλου του Νέου Οσιομάρτυρος του εξ Αροανίας Καλαβρύτων, για να τιμήσουμε τον Άγιο και να βοηθήσουμε στην αναστροφή της ερημώσεως της Επαρχίας. Διότι κατά τον Οδυσσέα Ελύτη : «Κάθε χωριό και πολιτισμός».

Η σοφία του Λαού λέει : «Κακό χωριό τα λίγα σπίτια και χωριά χωρίς παπά και δάσκαλο είναι καταδικασμένα να σβήσουν» .

Ο γ. Παύλος είναι εις εκ των εκατομμυρίων Νεομαρτύρων. Χάρις εις τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των ενδόξων αυτών προγόνων μας, προετοιμάσθη επιτυχώς η Εθνική Παλιγγενεσία, για να εκκινήση η Επανάστασις, μέσα Μαρτίου 1821 στα Καλαβρυτοχώρια και την Αγία Λαύρα.

Το έργο έγινε με φοβερούς κόπους και πόνους και μέχρι σήμερα ακόμη επιδιορθώνουμε.

Εάν δεν εβλέπαμε τα χειροπιαστά θαύματα του Αγίου Παύλου, θα είχαμε διακόψη τα έργα εις αιώνια καταισχύνη όλων των δαιμονιωδώς αντιδρώντων. Όμως τα θαύματα του Αγίου μας ενεψύχωναν να συνεχίσωμε.

5.Διαθέτουμε τον Ι. Ναό και τα προσκτίσματά του :

για τα μυστήρια της Ορθοδοξίας μας (ακόμη και νυφικά διαθέτομε δωρεάν) και λοιπές τελετές τελείως δωρεάν !!!

Επίσης για :

α)ιεροδιδασκαλείο διά γυναίκες και άνδρες,

β) κέντρον ελληνισμού – διεθνή σεμινάρια της ελληνικής γλώσσης

(εδώ να είναι Έδρα της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία πρέπει να διαδοθεί ως παγκόσμια γλώσσα, για τον εκπολιτισμό, την κοινωνική γαλήνη, την ευημερία του συνόλου και την παγκόσμια ειρήνη !!!.Διότι, δυστυχώς, κινδυνεύομε μετά παρέλευσιν μερικών δεκαετιών να μετακαλώμε Βάσκους, Ισπανούς, Καταλανούς, Γερμανούς και λοιπούς ελληνιστές διά να διδάσκωνται οι Ελληνόπαιδες ελληνικά!!!!

γ) πανελλήνια και παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια,

δ) Συσκέψεις διά την ειρήνη, την οικολογία, την μείωσι-κατάργησι των ραντισμάτων επιβλαβών χημικών, όπλων.

ε) την λήψι δρακοντείων μέτρων, διά την εξάρθρωσι καλλιεργείας, εμπορίας και χρήσεως ναρκωτικών ουσιών διά να απαλλαγή η νεολαία και οι μεγαλύτεροι από της καταστρεπτικής μάστιγος των ψυχοτρόπων ουσιών και να λυτρωθή η κοινωνία από τα σωματικά και ψυχικά ράκη.

στ) και μέτρων διά την πρόληψι και κατάργησι της ετέρας μάστιγος, του αλκοολισμού.

θ) και μετρων για την κατάργησιν των ειδεχθεστάτων εγκλημάτων σφαγιασμού μιάς μεγαλουπόλεως άνω των 500.000 άκακων και αθώων αγγελουδιών ετησίως διά των εκτρώσεων. Τοιουτοτρόπως θα λυθή και το μακροχρόνιο δημογραφικό πρόβλημα και θα σταματήση η οργή του Θεού.

Δυστυχώς όμως ιθύνοντες και τοπικός πληθυσμός δεν αγάπησε τα έργα αλλά τα θέλουν μόνον για κοσμικά γλέντια και πανηγύρια!!!…

6. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την αναστύλωση της Ι.Μ.Φανερωμένης Αροανίας Καλαβρύτων, αλλά δυστυχώς ουδεμιάς εμπράκτου κατανοήσεως τύχαμε από ιθύνοντες και εντοπίους!!!…

7. Σχεδόν για δεύτερη δεκαετία πασχίζομε να εύρωμε μία ευλαβή ομάδα μοναχών η μοναζουσών, νέους ανθρώπους με ικανότητες, ήθος εργασίας και μεράκι, να συνεργασθούν, να υποδέχωνται τους προσκεκλημένους, να τους φιλοξενούν και να τους κατηχούν εις τα νάματα της Ορθοδοξίας. Διότι, όχι μόνον χωρικοί, αλλά και κάτοικοι των πόλεων έχουν γίνει παλιμβάρβαροι και χρειάζονται επανευαγγελισμού.

Διαβάστε εδώ:  Έφθασαν οι καμπάνες στο Βουκουρέστι για το "Τάμα" του Έθνους των Ρουμάνων (ΦΩΤΟ)

Όλα αυτά αποτελούν ένα έτερο είδος του «αδιαλείπτως προσεύχεσθε» και του «Μνημονευτέον Θεού μάλλον η αναπνευστέον» (Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος). Δηλαδή, επιβάλλεται να μνημονεύωμε του Θεού περισσότερον απ’ ο,τι αναπνέομε.

Αυτό να γίνη μέχρι να κτισθή μία νέα πτέρυγα στην Ι. Μονή Φανερωμένης (αφού υπερπηδηθούν και τα αδικαιολόγητα εμπόδια με το δασαρχείο και παύση η αδιαφορία των ιθυνόντων), για να δύνανται να διαβιούν ανθρώπινα οι μοναχοί η οι μοναχές.

Δυστυχώς όμως και δεκάδες πνευματικοί-εξομολόγοι, οι οποίοι εμφανίζονται ως φίλοι, δεν ενδιαφέρθηκαν ουσιαστικά. Είναι και αυτοί δυστυχώς «θεωρία επισκόπου και καρδία μυλωνά» από την οποία είναι υπερχορτάτη η κοινωνία μας. Δυστυχώς και δι’ αυτούς εφαρμόζεται το «αγρόν ηγόρασα …, ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε…, γυναίκα έγημα…, ερωτώ σε, έχε με παρητημένον» (Λουκ. 14, 18)}}.

Ακόμη και Αγιορείτες Πατέρες, περιορίσθηκαν να παρηγορούν μόνον διά λόγων και να μας συμβουλεύουν «καλύτερα να παραμείνη ο Ναός και τα προσκτισματά του κλειστά, παρά να αναθέσωμε σε ακατάλληλα πρόσωπα και να δίδουν αφορμή σε κουτοπόνηρους, οι οποίοι ρέπουν στο κουτσομπολιό και είναι συνηθισμένοι να κάνουν την ,,τρίχα τριχιά,,»!!!…

8. Ως γνωστό κάθε έτος τιμούμε ήρωες καρτερίας, ήθους, αρετής, ευπρέπειας και ευποιιας για να δημιουργούμε πρότυπα για τις επερχόμενες γενεές και να μη «βασιλεύουν» μόνον φαύλοι, φελλοί και αντίχριστοι!!!…

Πέρισυ βραβεύσαμε και το Σεβασμιώτατο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο, ελληνόψυχο, μεγάλο υπερασπιστή υπέρ της ακραιφνούς Ορθοδοξίας και του Έθνους μας. Όλοι οι Έλληνες εύχονται να ζήσει πολλά χρόνια, γενναίος και αγωνιστής. Τέτοιους ανθρώπους τους χρειάζεται η Ανθρωπότητα.

Εφέτος βραβεύομε τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ηλιουπόλεως κ. Θεόδωρον, υπέρτιμο Έξαρχο Μέσης Αιγύπτου, εκπρόσωπον του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ταπεινό και ελληνόψυχο αγωνιστή.

Επίσης τους Πρέσβεις Καλής Θελήσεως του Τάματος του Έθνους, οι οποίοι με ανιδιοτέλεια, αυτοθυσία, πείσμα συμπάσχουν μαζί μας για την πραγματοποίησι του Τάματος του Κολοκοτρώνη.

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1.Ως γνωστόν, αγωνιζόμαστε περισσότερον της δεκαετίας για την πραγματοποίησι του Τάματος του Κολοκοτρώνη – Καποδίστρια και όλων των άλλων ηρώων της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας.

2. Οι ανιστόρητοι ιστορικοί, οι διατροφείς της αληθείας, άθεοι αντίχριστοι και όργανα – στυλοβάτες των καταχθονίων σκοτεινών δυνάμεων διαστρευλώνουν βάναυσα τη ιστορία. Από το 1829 πετούν στο 1969 δηλαδή σκοπίμως παρασιωπούν 140 ολόκληρα έτη. Στο διάστημα αυτό, κατά πρόσφατες έρευνές μας (διότι δυστυχώς αυτά επισήμως αποσιωπούνται) Βασιλείς, Πρόεδροι Δημοκρατίας, Πρόεδροι Βουλής, Πρωθυπουργοί και πληθώρα προσωπικοτήτων (Όθων, Γεώργιος Α΄, Θρασύβουλος και Αλέξανδρος Ζαίμης, Θεμιστοκλής Σοφούλης, Ελευθέριος Βενιζέλος) διετέλεσαν ακόμη και Πρόεδροι Επιτροπών για την πραγματοποίησι του Ναού του Σωτήρος. Είχαν αποφασίσει να το κατασκευάσουν, κατά καιρούς, εις την Πλ. Ομονοίας, Λόφο Αρδηττού, δίπλα στο Καλλιμάρμαρο, μέχρι που έθεσαν και θεμέλειο λίθο στο Πεδίο του Άρεως την 30.3.1930.

3.Όμως συνεχίζουν δυστυχώς να δαιμονίζωνται όχι μόνο λαικοί, αλλά και δυστυχώς κληρικοί και με προφάσεις «εν αμαρτίαις» επί 188 συναπτά έτη δεν πραγματοποιήθηκε και πασχίζουν παντοιοτρόπως να μη πραγματοποιηθή την 21η Μαρτίου 2021.

Ελληνόψυχοι πατριώτες φίλοι και Φιλλέληνες μας ερωτούν : « Τι σόι πανηγυρικές εκδηλώσεις θα κάνουμε την 21η Μαρτίου 2021, εάν δεν πραγματοποιηθή το Τάμα του Έθνους» ; ; ; . . .

4.Παρ όλο που έχουμε γράψει εκατοντάδες σελίδες στο περιοδικό μας «Φωτεινή Γραμμή» και έχουμε καταρρίψει τα σατανικά φληναφήματα, ότι δήθεν το Τάμα του Έθνους έχει πραγματοποιηθή στο ορφανοτροφείο Αιγίνης η στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η με τον τεράστιο Ναό του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι, εν τούτοις υπάρχουν μέχρι σήμερα ακόμη όχι μόνο λαικοί αλλά δυστυχώς και κληρικοί – Συνοδικοί, που το επαναλαμβάνουν.

Όντως ο ευλαβέστατος και ευσεβέστατος Ιωάννης Καποδίστριας, έφτιαξε και ναύδριο στο ορφανοτροφείο Αιγίνης το 1828 στο όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εάν αυτό το είχε κατασκευάσει εις εκπλήρωσιν του Τάματος του Έθνους, δεν θα φρόντιζε να εκδοθή ομοφώνως το 1829 το Η΄ ψήφισμα της Δ΄ Εθνοσυνελεύσεως «περί εκπληρώσεως του Τάματος του Έθνους».

Επίσης ο Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών είναι, βάσει αδιάσειστων ιστορικών στοιχείων, ο Δημοτικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών, ο οποίος κατασκευάσθηκε, μαζί με τον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Αίόλου, με επί μέρους χρήματα που είχαν συγκεντρωθή επί Όθωνος για τα Ναό του Σωτήρος.

Και ο Άγιος Πορφύριος, έντιμος ων, δεν καταχράτο τα τεράστια ποσά, που του έδιδαν διάφοροι ευλαβείς, και τα επένδυσε σε Ναό και αίθουσες χωρίς να διανοηθή να είναι εις αντικατάστασι του Τάματος του Έθνους ! ! ! . . .

5. Κραυγαλαίες και λίαν προκλητικές αντιθέσεις «… και ος μεν πεινά, ος δε μεθύει» (ια Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11, 21), πράγμα που σημαίνει «άλλοι λιμοκτονούν και άλλοι λυσσομαχούν». Η ελληνική κοινωνία βρίθει από λίαν επικίνδυνες προκλήσεις που δημιουργούν κοινωνικές αναστατώσεις.

Ενώ παραδείγματος χάριν, τα νοσοκομεία μας δεν έχουν εγκαίρως και ευκαίρως όχι μόνο τα σωστά και ενδεικνυόμενα όργανα, φάρμακα η άκόμη και παραφαρμακευτικό υλικό, συνεχίζουν οι ιθύνοντες να αφιονίζουν τις λαικές μάζες με EUROVISION, με ποδοσφαίρες και λοιπά εκμαυλιστικά και δαπανηρότατα θεάματα και ακροάματα ! ! !

Για να αναπτύξη κανείς και αυτό το κεφάλαιο, θα έπρεπε να συγγράψη διδακτορικές διατριβές, υφηγεσίες και καθηγεσίες, πλην όμως ούτε ο χρόνος, ούτε χώρος, και προπαντός ούτε και οι γνώσεις μας είναι αρκετές, για να αναπτύξουμε τέτοια σπουδαιότατα συγγράματα και να κρούσωμε τον κώδωνα του κινδύνου προς αποτροπή των κραυγαλαίων αυτών κοινωνικών προκλήσεων και να αποφευχθούν κοινωνικές αναστατώσεις και αλληλοεξοντώσεις.

Όμως θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε επιγραμματικώς μερικές τέτοιες λίαν επικίνδυνες προκλήσεις προς αποφυγή κοινωνικών αναστατώσεων.

Στις προηγμένες Δημοκρατίες αποφεύγονται κραυγαλαίες προκλήσεις και οι ιθύνοντες δίδουν το καλό παράδειγμα στους υπηκόους των Δημοκρατιών των, χορηγώντας κάποιους λογικούς μισθούς, αποζημιώσεις στους Βασιλείς, Προέδρους Δημοκρατίας και λοιπούς πολιτειακούς άρχοντες. Όμως στην Πατρίδα μας πολιτικοί, σύμβουλοι υπουργών, πρόεδροι ΔΕΚΟ και ανωτάτων δικαστηρίων, οι συμμετέχοντες σε επιτροπές (οι οποίοι δυστυχώς τις περισσότερες φορές είναι «αετονύχηδες», «πατριάρχες» της διαπλοκής, «κομπιναδόροι», στυλοβάτες του τρισαθλίου κατεστημένου, «εξαπτέρυγα» και «δεκανίκια» από το συρφετό των συνδικαλιστικών και κομματικών οργανώσεων) λαμβάνουν αστρονομικές αποζημιώσεις . . .

Αυτή η υποβόσκουσα πρόκλησι είναι λίαν επικίνδυνη και πρέπει πάση θυσία να αγωνισθούμε, να αποτραπή εμφύλιος σπαραγμός και να αγωνιζόμαστε για την ευημερία, πρόοδο και ευτυχία του συνόλου και όχι μόνον των ισχυρών, των εχόντων και κατεχόντων, προτού αύριο είναι αργά.

6.Μόνο εάν τελικώς αγωνισθούμε για την άμεσο πραγματοποίησι του Τάματος του Έθνους, τότε θα αναζοωγονηθή και θα ενθαρρυνθή το κατατρωθέν ηθικό και εθνικό σθένος των Ελλήνων.

Εις το Τάμα του Έθνους χωρούν δεξιοί και αριστεροί. Το Τάμα δεν διαιρεί αλλά ενώνει. Όποτε οι Έλληνες ήταν ενωμένοι, με την βοήθεια του Θεού έκαναν θαύματα. Όταν όμως υπήρχε διχόνοια ερχόταν η καταστροφή.

Δυστυχώς οι σκοτεινές δυνάμεις δεν θέλουν να είναι οι Έλληνες μονοιασμένοι. Εφαρμόζοντες την σατανική πολιτική τους «Διαίρει και βασίλευε», κατορθώνουν μέσω των εξομωτών πολιτικής, πνευματικής και θρησκευτικής ηγεσίας να καταντήσουμε όχι μόνον διαιρεμένοι αλλά να είμαστε και υπόδουλοι.

7. Όλα τα έξοδα αυτού, ακόμη και της συντηρήσεως και της μισθοδοσίας του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους, τα αναλαμβάνουμε εμείς και δεν ζητάμε ούτε μία «τρύπια δεκάρα» από την Πολιτεία και την Εκκλησία. Το μόνον που ζητάμε είναι η μεν Εκκλησία να πρωτοστατεί ευλογούσα, η δε Πολιτεία να διευκολύνει νομοθετούσα!!!…

Το Τάμα του Έθνους θα διοικείται από μία άμισθη Επιτροπή, στην οποία Πρόεδρος θα είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Αντιπρόεδρος εις εκ των Μητροπολιτών Αττικής και άλλοι τρεις Μητροπολίτες από όλη την Ελλάδα. Η αυστηρότατη Εξελεγκτική Επιτροπή θα επιβάλλη την άκρα ανιδιοτέλεια, την απόλυτη διαφάνεια και θα υπολογίζη και την τελευταία δεκάρα ως κόρη οφθαλμού ! ! !

Τα έσοδα θα κατατίθενται σε ειδικούς λογαριασμούς αποκλειστικώς για κοινωφελείς σκοπούς.

Το έργο θα καταπολεμήςη την ανυπόφορη μάστιγα της ανεργίας με προσφορά εργασίας, θα παρέχη συσσίτια, θα εξοπλίζη σχολικά κτήρια, θα συνδράμη το Υπουργείο Πολιτισμού στην αναστύλωση ιστορικών Μονών και Ναών, θα αναπτύξη τον τουρισμό, θα δημιουργήση πνεύμονες πρασίνου, και γενικά θα συμβάλη στην ανάπτυξη της Χώρας.

8. Ο διαθέτων τα χρήματα δεν επιθυμεί ούτε μετά τον θάνατό του να αναφερθή το όνομά του, αλλά να κλείση τους οφθαλμούς του από τον μάταιο τούτο κόσμο και να απέλθη ως άγνωστος στρατιώτης. Το μόνο που επιθυμεί είναι ούτε μία τρύπια δεκάρα να μη πέση σε χείρας «ημετέρων», αλλά να αξιοποιείται για τους κοινωφελείς σκοπούς.

9. Αυτό το μνημείο δοξολογίας, ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης και λατρείας στον Ελευθερωτή Σωτήρα Χριστό δεν θα ανήκη σε καμία οικογενειοκρατία, σε κανένα άλλο θεσμό ει μη μόνο στο Ελληνικό Έθνος – τους απανταχού Έλληνες και την παγκόσμια Ορθοδοξία ! ! !

10. Δυστυχώς, όμως, δεν ηθέλησαν οι ιθύνοντες να μας εννοήσουν!!!

Για τους πάντες και τα πάντα (ακόμη και για μωαμεθανικά τεμένη) δείχνουν κατανόηση και παραχωρούν δωρεάν η έναντι «πινακίου φακής» τεράστια πανάκριβα «φιλέτα». Αλλά για μας, για να πραγματοποιήσουμε την ιερά παρακαταθήκη των αγωνιστών του 1821, είναι μικροπρεπείς και μας εμπαίζουν αναισχύντως και ανερυθριάστως επί 10 ετία, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της λεγομένης καταπονήσεως!!!…

Και τούτο, διότι εμείς, ιδεολόγοι όντες, δεν κάνουμε αβαρία στη συνείδησή μας και δεν «λαδώνουμε»…

11. Εάν τελικώς μέχρι τέλος Ιουνίου 2017 δεν τύχωμεν της δεούσης κατανοήσεως εκ μέρους των ιθυνόντων και δεν παύσουν να μας εμπαίζουν, να μας παραγκωνίζουν και να μας «σαμποτάρουν» τόσο αναισχύντως και ανερυθριάστως, θα αναγκασθούμε να δεχθούμε συνεργασία με άλλα Πατριαρχεία η με άλλους φορείς η να πραγματοποιήσουμε αυτό το Τάμα του Έθνους σε ιδιόκτητα οικόπεδα, που όμως δεν είναι ενδεδειγμένα, λόγω ελλείψεως υποδομών, σε αιώνια καταισχύνη των αδιαφορούντων και των διαμονιωδώς παντοιοτρόπως αντιδρώντων…

Εύχεσθε και προσεύχεσθε, πατέρες και αδελφοί, ο Θεός να μας τα φέρη κατ’ευχήν για να αποδώσουν τα έργα αγλαοκάρπους καρπούς.

Εμείς εθυσιάσθημεν δι’απεριγράπτων σωματικών και ψυχικών αλγηδόνων και στερήσεων μιάς ζωής ολοκλήρου, εκ βάθους καρδίας, προς δόξαν Θεού, και είναι μέγιστο κρίμα να μη αξιοποιώνται τα έργα, για τους ανωτέρω και άλλους κοινωφελείς σκοπούς.

Ας ευχηθούμε και προσευχηθούμε ο Θεός να μας φωτίση, να μας ενώση, να ομονοήσουμε, να αγαπηθούμε για να εφαρμοσθούν οι στίχοι του ποιητού Γεωργίου Βερίτη : «Όπως έδωσες, θα δώσης, θα ζητήσουν, ως ζητείς, θα γενής και πάλι φώτων και πολιτισμού κοιτίς»!!!..