Διαμαρτυρία της ΠΕΘ για άνιση αντιμετώπιση των Πτυχιούχων Θεολογίας

Loading...


Η αντέδρασε με έντονο τρόπο προς το  καθώς οι Πτυχιούχοι δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην .

Αναλυτικά η επιστολή διαμαρτυρίας:

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2017

Αρ. Πρωτ.: 32

Προς: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Λεωφ. Μεσογείων 9611527 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Άνιση αντιμετώπιση των Πτυχιούχων Θεολογίας.

Μετά την επανάληψη της Προκήρυξης του (ΦΕΚ 10/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας), ζητούμε να πληροφορηθούμε τον λόγο για τον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι πτυχιούχοι των Σχολών της πατρίδας μας: α) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), και β) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Διαβάστε εδώ:  Προσλήψεις 2017: Νέες θέσεις εργασίας για 5 αναπληρωτές Θεολόγους- 94 Εκπαιδευτικών

Επισημαίνουμε ότι, στην εν λόγω προκήρυξη κατόπιν ανακλήσεώς της συμπεριελήφθησαν πτυχία θεωρητικών και ανθρωπιστικών σπουδών (Ελληνικής Φιλολογίας, Ξενόγλωσσων Φιλολογιών καθώς και Τουρκικών Σπουδών), εκτός από της Θεολογικής Επιστήμης που είναι κατ’ εξοχήν ανθρωπιστική και κοινωνική. Ζητούμε την άμεση ανάκληση της ανωτέρω προκήρυξης και την συμπερίληψη και των στα πλαίσια της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των Ελλήνων πολιτών (άρθ. 4 του Συντάγματος).

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σπαλιώρας

Κράτα το