ΑΣΕΠ αποτελέσματα- Προκήρυξη 3Κ/2018

: Από το ΑΣΕΠ (asep.gr) δόθηκαν στη δημοσιότητατα αποτελέσματα της μεγάλης προκήρυξης 3Κ/2018. Τα νέα αποτελέσματα που εκδόθηκαν αφορούν τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ. Συνολικά, αφορούν 5.235 θέσεις στους ΟΤΑ όλης της χώρας.

Αποτελέσματα της ΔΕ

Πίνακας Διοριστέων ΕΔΩ
Πίνακας Απορριπτέων ΕΔΩ
Συνολικά Αποτελέσματα ΕΔΩ

Αποτελέσματα ΥΕ ΕΔΩ