Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις διακρίσεις εναντίον Χριστιανών

Loading...


Το ψήφισμα № 2036 (2015) υιοθετήθηκε κατά τη χειμερινή συνεδρία της 29ης Ιανουαρίου 2015 της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο αναγνωρίζει τα περιστατικά διακρίσεως σε βάρος των χριστιανών στην Ευρώπη.

Το ψήφισμα μιλάει για τις πλέον δεδομένες προσβολές δικαιωμάτων των χριστιανών: στο χώρο εργασίας (συμπεριλαμβανομένου και του εξαναγκασμού των ιατρών σε εκτρώσεις ή των υπαλλήλων των ληξιαρχείων σε καταχώρηση των ομόφυλων ενώσεων), χλευασμό σε βάρος των χριστιανών, χρήση από τα ΜΜΕ της «εχθρικής γλώσσας» απέναντί τους, παραβίαση των δικαιωμάτων της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και παροχής μορφώσεως, καθώς και για τα περιστατικά έχθρας, βανδαλισμού και βεβηλώσεως των χριστιανικών ιερών προσκυνημάτων.

Το έγγραφο συνιστά στις Ευρωπαϊκές χώρες την εφαρμογή της αρχής της «λελογισμένης προσαρμογής» ώστε να μην εξαναγκάζουν τους χριστιανούς να εκτελούν τα καθήκοντα, που έρχονται σε αντίθεση με την πίστη τους και καλεί τα μέσα μαζικής ενημερώσεως να αποφύγουν την διάδοση των αρνητικών στερεοτύπων που αφορούν τους χριστιανούς και όπαδούς λοιπών θρησκειών. Επιπλέον το ψήφισμα του Κ.Σ.Σ.Ε καλεί τις Ευρωπαϊκές χώρες να σέβονται τα δικαιώματα των γονέων να προσφέρουν στα παιδιά τους μόρφωση σύμφωνα με τα θρησκευτικά τους πιστεύω.

Παλαιότερα η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα και αποφυγή της διακρίσεως κατά τη συνεδρία της 3ης Δεκεμβρίου 2014 στο Παρίσι υποστήριξε ομοφώνως την εισήγηση του εκπροσώπου της Μολδαβίας κ. Βαλερίου Γκιλέτσι για τη διάκριση των χριστιανών στην Ευρώπη.Ετικέτες