Καταργούνται τα Θρησκευτικά στην Δ΄ τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων

Loading...


Χωρίς το μάθημα των Θρησκευτικών θα είναι για το νέο σχολικό έτος, 2015 – 2016, η Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.  Αυτό ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που υπεγράφη στις 27/6/2014.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση για το «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείoυ» έχει ισχύ από το σχολικό έτος 2014-2015 για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και από το σχολικό έτος 2015-2016 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Για το σχολικό έτος 2014-2015 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63444/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (Β΄ 921).

Όσον αφορά το μάθημα των Θρησκευτικών κατά την πλήρη εφαρμογή της απόφασης, το σχολικό έτος 2015-2016 το μάθημα καταργείται στην Δ΄ τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Δείτε την απόφαση εδώ:

https://drive.google.com/file/d/0B01W0if9DAFqcVlHR3NoZ1Z1aGc/preview Ετικέτες