Τι επιτυγχάνεται με την πραγματοποίηση της Μεγάλης Συνόδου;

Loading...


*Του Πρωτοπρεσβύτερου π. Νικολάου Κοκολάκη – Ιδρυτή και επίτιμου προέδρου της Ένωσης Συνδέσμων Κληρικών Κρήτης

 

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί απανταχού της Οικουμένης με χαρά αναμένουν την επικείμενη συνάντηση όλων των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών μετά της συνοδείας Αυτών εις την Κρήτη, 18-26 Ιουνίου.

Η Κρήτη, ως προέκταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αποτελεί το πνευματικό θωρηκτό Αυτού στα νερά της Μεσογείου και με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζεται να υποδεχθεί όλους που θα συμμετάσχουν εις την Αγία Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας με ασφάλεια και αβραμιαία φιλοξενία.

Με την πραγματοποίηση της Μεγάλης Συνόδου των Ορθοδόξων επιτυγχάνεται:

1ον: Η Ορθοδοξία διαψεύδει όλους εκείνους που μας χλευάζου ότι το Άγιο Πνεύμα έπαυσε τον 8ο αιώνα μ.Χ.

2ον: Αποδεικνύει εμπράκτως την ενότητα της Ορθοδοξίας

3ον: Επιλύει ορισμένα προβλήματα κυρίως διοικητικής φύσεως, με ορίζοντα να αντιμετωπίσει στο εξής τα συσσωρευμένα προβλήματα 12 αιώνων. Προσευχόμεθα και ευχόμεθα εγκαρδίως για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση της Αγίας Μεγάλης Συνόδου και προκαταβολικά καλωσορίζουμε και υποδεχόμεθα άπαντας τους προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών μετά της συνοδείας αυτών, με ιδιαίτερη χαρά, σεβασμό και αγάπη. Επίσης ευχόμεθα για την ευόδωση των εργασιών της Συνόδου προς δόξαν του ονόματος του Θεού και της Ορθοδοξίας.

Πληροφορούμεθα μετά λύπης μας ότι παρεμβάλλονται εμπόδια, αιτήματα, διαμαρτυρίες, αντιθέσεις και προσπάθειες διασπάσεως της ενότητας της Ορθοδοξίας.

Λυπάμαι για όλα αυτά γιατί είμαι ένθερμος υποστηρικτής της Πανορθοδόξου Ενότητας.Εγώ δεν θα πω τίποτε, θα αφήσω την Αγία Γραφή να μιλήσει. Τί μας λέει η Γραφή, το Ευαγγέλιο; Μηκέτι ουν αλλήλους κρίνωμεν, αλλά τούτο κρίνατε μάλλον, το μη τιθέναι πρόσκομμα τω αδελφώ ή

1. σκάνδαλον. (Ρωμ. 14,13)

2. Αυτό που μένει είναι η πίστις, η ελπίς, η αγάπη, μείζων δε τούτων η Αγάπη. (Κορινθ. Α’ 13,13)

3. Να μην αγαπώμεν μόνο με λόγια, αλλά εν έργω και αληθεία. (Ιωάννου Α΄γ΄,18)

4. Η αγάπη ανυπόκριτος, αποστυγούντες το πονηρόν (Ρωμ. 13,9)

5. Ειρήνην διώκετε μετά πάντων και τον αγιασμό ου χωρίς ουδείς όψεται τον Κύριο. (Εβραίους 12,14)

6. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. (Εβραίους 13,8)

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ –ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Ορθοδοξία είναι η Μια, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του συμβόλου της Πίστεως και την αποτελούν όλα τα Πατριαρχεία και οι αυτοκέφαλες Εκκλησίες που είναι ενωμένες δια της αυτής Πίστεως και έχουν κοινωνία προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο που έχει τα πρεσβεία τιμής με κανόνα της Β’ Οικουμενικής Συνόδου το 381 μ.Χ.

Με ικανοποίηση και χαρά μπορούμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να διακηρύσσωμεν ότι η εκκλησία μας «την διδασκαλίαν του Κυρίου και των Αποστόλων μέχρι του παρόντος αλώβητον εφύλαξε» και την Ομολογία της Πίστεως των Πατέρων ως «πατρώον κλήρον φυλάττει άσυλον».

Την αλήθειαν αυτήν ουδείς δύναται να την αμφισβητήσει. Είναι ανάγκη όμως να την γνωρίζομεν όλοι εμείς οι ορθόδοξοι Χριστιανοί να την βιώνουμε και να την ομολογούμε με λόγια και έργα –γινόμενοι μάρτυρες Χριστού κατά παραγγελίαν Του: «έσεσθέ μοι μάρτυρες…έως εσχάτου της γης» πραξ. Α΄8.

Ποια η Αποστολική Μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας; Είναι ότι ο Θεός προσφέρει την σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών χωρίς περιορισμούς, διότι ο Θεός «πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α΄ Τιμ. 2,4)

Ως αποτέλεσμα της αμέτρου αγάπης του προς το ανθρώπινο γένος, το οποίο με την κατάχρηση της ελευθερίας της βουλήσεως, υπετάγη στο κακό, την αμαρτία και τον θάνατο, ο Θεός απέστειλε τον μονογενή του Υιό «ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυται, αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωαν. 3,16)

Ο Χριστός νίκησε την αμαρτία και τον θάνατο, συμφιλίωσε τα πάντα, τόσο τα επίγεια όσο και τα επουράνια, έφερε την ειρήνη και χάρισε την χαρά και την ελπίδα της Αναστάσεως που αποτελεί τον πυρήνα του χριστιανικού μηνύματος (Α΄ Κορ. 15,17)

Ο Χριστός έδωσε στους μαθητάς και Αποστόλους του την εντολή να κηρύξουν το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας σε όλα τα έθνη (Ματθ. 28,19) στον κόσμο άπαντα και σε ολόκληρη την κτίση (Μαρκ. 16,15). Κηρύττοντας την Ανάσταση οι Απόστολοι διαβεβαίωναν τους πάντας για όλα όσα είδαν και άκουσαν (Πραξ. 4,20). Αυτήν την μαρτυρία προσφέρει ως σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Αυτήν την μαρτυρία δίνει επάξια το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο που είναι η μήτηρ πασών των Εκκλησιών με αποστολή οικουμενική, λυτρωτική και εσχατολογική και που πρέπει να στηρίζουμε και να προβάλλουμε τον υπερτοπικό και υπερεθνικό του ρόλο. Συσπειρωμένοι γύρω από τον άξιο Πατριάρχη μας, που εργάζεται για την ενότητα της Ορθοδοξίας, για την Πανχριστιανική ενότητα, για την Πανανθρώπινη ενότητα και αγάπη όλων των ανθρώπων της γης, γιατί όλοι είμεθα αδέλφια με κοινό Πατέρα τον Θεό, με όραμα να έλθει η βασιλεία του Θεού στη Γη.