Συνεχίζονται οι εγγραφές & οι μετεγγραφές στο Εκκλησιαστικό Σχολείο Νεάπολης της Θεσσαλονίκης

Loading...


Οι εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών και μαθητριών στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Νεάπολης της Θεσσαλονίκης συνεχίζονται και θα πραγματοποιούνται έως τα τέλη του Σεπτέμβρη.

 Τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα :
α) Συστατική επιστολή από Μητροπολίτη.
β) Απολυτήριο Δημοτικού για εγγραφή στην Α’ Γυμνασίου.
γ) Απολυτήριο Γυμνασίου για εγγραφή στην Α’ Λυκείου.
δ) Πιστοποιητικό υγείας.
Περισσότερες πληροφορίες :
τηλ. : 2310-735717
 Ετικέτες