Στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων οι Μητροπολίτες Βεροίας και Κίτρους (ΦΩΤΟ)

Loading...


Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους πραγματοποιούν οι Μητροπολίτες Βεροίας και Κίτρους με δεκάδες πιστούς από την Ελλάδα.

Χθες, βρέθηκαν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έγιναν δεκτοί από τον κ.κ.Θεόφιλο, ενώ αντάλλαξαν και δώρα.

Στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου, σημειώνεται: «Το Σάββατον, 1ην /14ην Φεβρουαρίου 2015, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Βεροίας κ. Παντελεήμων και Κίτρους κ. Γεώργιος, ηγούμενοι ομάδος προσκυνητών εξ εξήκοντα μελών περίπου έκαστος επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας και τους συνοδούς προσκυνητάς αυτών εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Κατά την επίσκεψιν ταύτην προσεφώνησαν τον Μακαριώτατον έκαστος των δύο Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, εκφράζοντες τας ευχαριστίας αυτών προς τον Θεόν, Όστις ευώδωσεν την προσκυνηματικήν οδοιπορίαν ταύτην και προς τον Μακαριώτατον διά την εγκάρδιον υποδοχήν των προσκυνητών.

Απαντών ο Μακαριώτατος εξέφρασε την χαράν Αυτού και των Αγιοταφιτών Πατέρων επί τη συναντήσει ταύτη μετά των δύο διακεκριμέων Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκ των προσκυνήσεων προσγιγνομένην ωφέλειαν εις τους προσκυνητάς αλλά και εις τα Πανάγια Προσκυνήματα και το Ορθόδξοξον ημών ποίμνιον.

Επί τη ευκαιρία της συναντήσεως ταύτης ο Άγιος Βεροίας επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον τον επετειακόν τόμον των είκοσι ετών των «Παυλείων», ευχαριστών αυτώ διά την συμμετοχήν του Πατριαρχείου εις τον θεσμόν τούτον και επιδίδων ωσαύτως εις τον Μακαριώτατον το αναμνηστικόν μετάλλιον επί τη συμπληρώσει 20ετίας των «Παυλείων», ο δε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος επισκεπτόμενος διά πρώτην φοράν τους Αγίους Τόπους επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον το αναμνηστικόν μετάλλιον επί τη προ έτους περίπου εκλογή και χειροτονία αυτού εις Αρχιερέα και ενθρονίσει εις την Μητρόπολιν Κίτρους».

Photo-1.jpg
Photo-2.jpg
Photo-3.jpg
Photo-4.jpg
Photo-5.jpg
Photo-6.jpg
Photo-7.jpg
Photo-8.jpg


Ετικέτες