Σήμερα υπογράφονται οι συμβάσεις για έρευνες πετρελαίου σε Ιωάννινα, Πατραϊκό κόλπο και Κατάκολο

Loading...


Σήμερα υπογράφονται οι συμβάσεις για έρευνες πετρελαίου σε Ιωάννινα, Πατραϊκό κόλπο και Κατάκολο. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση των τριών περιοχών διήρκεσε περίπου 29 μήνες.

Τις συμβάσεις θα κληθούν να υλοποιήσουν τα εξής σχήματα:

για την χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων, το σχήμα ENERGEAN OIL AND GAS / PETRA PETROLEUM,
για τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού, το σχήμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ / EDISON / PETROCELTIC,
για το Κατάκολο, το σχήμα ENERGEAN OIL AND GAS / TRAJAN OIL & GAS Ltd.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (ν. 2289/95 περί έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων & ν. 4001/2011) τα έσοδα του Δημοσίου από Υδρογονάνθρακες προκύπτουν από τα εξής:

Φορολογία, 20% (κανονική) + 5% (περιφερειακός φόρος) = 25%
Μίσθωμα, το οποίο διαμορφώνεται βάσει:

του ύψους της παραγωγής,
των γεωγραφικών, γεωλογικών & λοιπών χαρακτηριστικών της περιοχής,
του συντελεστή εσόδων και εξόδων (R-Factor).Ετικέτες