Ποιες καταθέσεις κινδυνεύουν;

Loading...


Επαναπροσδορισμός των καταθέσεων που αναμένεται να αποτελέσουν εξαίρεση από το καθεστώς προστασίας των 100.000 ευρώ περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων».

Η συνέχεια εδώ Ετικέτες