Παραιτήθηκε η επιτροπή ανάδειξης Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ

Loading...


«Τελεσίγραφο» προς τον Πρύτανη για τις εκλογές των Κοσμητόρων να εφαρμοστεί ο νόμος 4009/11, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 και όπως αυτές οι διατάξεις ερμηνεύτηκαν με την Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απέστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Θανάσης Κυριαζής.
Ειδικότερα ο κ. Κυριαζής στο έγγραφο, το οποίο έχει παραλήπτες, τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ Θ. Πελεγρίνη και το Συμβούλιο Ιδρύματος που χαρακτήρισε μη σύννομες τις εκλογές, τονίζει:

Α. Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 430/5 Απριλίου 2014 επιστολής του Προέδρου του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Δ. Μπερτσιμά και με βάση τα διαλαμβανόμενα σε αυτή, προς αποφυγή της διενέργειας διαδικασιών που δεν συνάδουν με τον νόμο
και που μπορούν να διαταράξουν την ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος σας επισημαίνουμε ότι, το θεσμικό πλαίσιο της εκλογής Κοσμητόρων ορίζεται αυστηρά και αποκλειστικά με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 159), όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την επισυναπτόμενη στο παρόν υπ’ αριθμ. 83/2014 Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Β.Με τη Γνωμοδότηση αυτή, η οποία έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαμορφώθηκε πλαίσιο δέσμιας, κατ’ αυτήν, αρμοδιότητας των κατά περίπτωση επιλαμβανόμενων οργάνων.

Παραιτήσεις
Επίσης, η τριμελής επιτροπή ανάδειξης Κοσμήτορα Θεολογικής, με έγγραφό της παραιτήθηκε, ανακοινώθηκε από της Γραμματεία του Συμβουλίου στο esos.

Προς τα Μέλη ΔΕΠ της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας ανακοινώνουμε ότι, σήμερα τη Δευτέρα 7η Απριλίου 2014, η Επιτροπή για την Εκλογή Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κατόπιν συνεδριάσεως, υπέβαλε την παραίτησή της στον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α.

Εκ της Επιτροπής

Μη σύννομες οι εκλογές Κοσμητόρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών-Πειθαρχικό έλεγχο ζητά το Συμβούλιο Ιδρύματος

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), απέστειλε σήμερα επιστολή στον Πρύτανη Θ Πελεγρίνη με την οποία τον καλεί να προκηρύξει εκ νέου εκλογές για τη θέση του κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής διότι είναι μη σύννομη η προκήρυξη που ανακοινώθηκε και τον καλεί επίσης να ελέγξει πειθαρχικά τα μέλη της επιτροπής που εξέδωσε την ως άνω ανακοίνωση και όποιον άλλον εμπλέκεται για παράβαση του νόμου.
Επίσης το Συμβούλιο καλεί τον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο, να ασκήσει την εποπτεία του για την τήρηση του νόμου στο ΕΚΠΑ.
Το Συμβούλιο επισημαίνει στα μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής ότι καλούνται να συμμετάσχουν σε παράνομη διαδικασία εκλογής νέου κοσμήτορα.
Ειδικότερα στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Επίτ. Αρεοπαγίτη κ. Λ. Ρακιντζή και στα Mέλη της Παν/κής κοινότητας του ΕΚΠΑ, το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΕΚΠΑ, τονίζει τα εξής:
Α.Το Συμβούλιο Ιδρύματος πληροφορήθηκε ότι την Παρασκευή 4 Απριλίου στις 8:25 το βράδυ κυκλοφόρησε στο UoA Announcements ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο υπάρχει συνημμένη ανακοίνωση της Τριμελούς Επιτροπής για την εκλογή κοσμήτορα στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, υπογεγραμμένο από τα μέλη της κκ. Κώστα Δημητρακόπουλο (καθηγητή του τμήματος ΜΙΘΕ), Γεράσιμο Ζώρα (καθηγητή του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και Ερασμία Αλεξίου- Σταυροπούλου (καθηγήτρια του τμήματος Φιλολογίας), με την οποία καλούνται τα μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής να προσέλθουν σε εκλογές για την εκλογή κοσμήτορα την Τρίτη 8 Απριλίου 2014.
Β.Η πράξη αυτή δεν είναι σύννομη, καθώς δεν υπάρχει υποψηφιότητα για τη θέση του κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής από τη στιγμή που η μοναδική υποψηφιότητα της καθηγήτριας κ. Ελένης Καραμαλέγκου είχε απορριφθεί από το Συμβούλιο κατά το στάδιο προεπιλογής των υποψηφίων από αυτό (άρθρο 9 παρ. 2β Ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα). Η σχετική αρμοδιότητα του Συμβουλίου, επιβεβαιώνεται και από τη Γνωμοδότηση με αρ. 83/2014 του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει δεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας. Στην εν λόγω γνωμοδότηση αναφέρεται ρητά ότι στην εκλογική διαδικασία περιλαμβάνεται η «προβλεπόμενη άσκηση της αρμοδιότητας του Συμβουλίου σε κάθε περίπτωση και σε αυτή του ενός μόνου υποψηφίου». Αναφέρεται επίσης ότι «η εκλογική διαδικασία θα εξελιχθεί δια της παρεμβάσεως, πάντοτε του Συμβουλίου, και της παρ’ αυτού, ασκήσεως της, περί την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων, αρμοδιότητάς του και επί υποψηφιοτήτων μη υπερβαινουσών τους, κατά περίπτωση, οριζομένους αριθμούς, ακόμη και επί μιας μόνο υποψηφιότητας».
Γ.Δεδομένου του νόμου και της συγκεκριμένης γνωμοδότησης, θα έπρεπε να προκηρυχθούν εκ νέου εκλογές για Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής και να ζητηθεί η υποβολή νέων υποψηφιοτήτων οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου από το Συμβούλιο. Με την ενέργειά της να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη κοσμήτορα στη Φιλοσοφική Σχολή η Τριμελής Επιτροπή περιφρονεί και παραβιάζει κατάφωρα τον νόμο και θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της Σχολής και τη νομιμότητα των πράξεων που θα υπογράφει ένας/μία παράνομα εκλεγείς/είσαι κοσμήτωρ. Υπενθυμίζεται ότι στις αρμοδιότητες του κοσμήτορα περιλαμβάνεται η συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης των καθηγητών και η επίβλεψη για την εφαρμογή και την «τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού». Μπορεί ένας/μία κοσμήτωρ που έχει παρανόμως εκλεγεί να επιβλέπει την εφαρμογή των νόμων; Όλες οι αποφάσεις που θα υπογράφει, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα αφορούν τις εκλογές ή εξελίξεις καθηγητών, καθώς και των συναφών με τα ακαδημαϊκά και φοιτητικά θέματα, θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσβάλλονται δικαστικά.
Δ.Το Συμβούλιο Ιδρύματος πληροφορήθηκε επίσης ότι την Παρασκευή 4 Απριλίου εξεδόθη ανακοίνωση από τον πρόεδρο της αντίστοιχης Τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης κοσμήτορα και στη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ χωρίς να αναφέρεται ποιοι είναι υποψήφιοι. Υπενθυμίζεται ότι, κατά το στάδιο προεπιλογής, το Συμβούλιο επέλεξε μόνο τον ένα εκ των δύο υποψηφίων για τη θέση του κοσμήτορα, και συγκεκριμένα, τον καθηγητή κ. Μάριο Μπέγζο. Συνεπώς, οποιαδήποτε άλλη υποψηφιότητα δεν είναι σύννομη, θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας εκλογής και εκθέτει τη Σχολή στους κινδύνους που επισημάνθηκαν πιο πάνω για τη Φιλοσοφική Σχολή.
Ε.Για τους παραπάνω λόγους, το Συμβούλιο του Ιδρύματος:
• Καλεί τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ να προκηρύξει εκ νέου εκλογές για τη θέση του κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Τον καλεί επίσης να ελέγξει πειθαρχικά τα μέλη της επιτροπής που εξέδωσε την ως άνω ανακοίνωση και όποιον άλλον εμπλέκεται για παράβαση του νόμου.
• Καλεί τον Υπουργό να ασκήσει την εποπτεία του για την τήρηση του νόμου στο ΕΚΠΑ.
• Επισημαίνει στα μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής ότι καλούνται να συμμετάσχουν σε παράνομη διαδικασία εκλογής νέου κοσμήτορα.Ετικέτες