Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016

Loading...


Απόσπασμα από τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
(Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

Για το μάθημα των Θρησκευτικών θα ακολουθηθούν όσα προβλέπονται στο ΠΣ του μαθήματος. Ωστόσο, ο διδάσκων σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και της συγκεκριμένης τάξης, μπορεί να προβαίνει σε ανάλογες διαφοροποιήσεις της διδασκόμενης ύλης και του αριθμού των ωρών σε ορισμένες από τις διδακτικές ενότητες. Συνεπώς, προτείνεται στον διδάσκοντα να ακολουθεί τα συνακόλουθα βιβλία του εκπαιδευτικού για κάθε συγκεκριμένη τάξη.

Για τα Βιβλία του εκπαιδευτικού βλ. http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/ ή στο «ψηφιακό σχολείο»:

1. Θρησκευτικά Α΄ τάξης Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού:
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-A109/document/4bdec690gln8/4bdec6c4gdvn/4bdec6c5anxm.pdf

2. Θρησκευτικά Β΄ τάξης Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού:
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-B118/document/4be7e19bs3vh/4be7e1bf3476/4df0cd6agxmv.pdf

3. Θρησκευτικά Γ΄ τάξης Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού:
http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSGYM-C117Ετικέτες