Η Ελλάδα έχει τους περισσότερους άνεργους πτυχιούχους παγκοσμίως

Loading...


Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, την οποία επικαλείται το περιοδικό Forbes, η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αγγίζοντας σχεδόν το 20%. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι «μορφωμένοι» άνεργοι Έλληνες πτυχιούχοι καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 19,4%- το υψηλότερο ανάμεσα σε όλες τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Δεύτερη στην κατάταξη έρχεται η Ισπανία με 14,9%κι ακολουθούν Τουρκία (7,7%), Ιρλανδία (6,7%) και Γαλλία (5,3%).

Εξετάζοντας τη λίστα αντίστροφα, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως οι χώρες των οποίων οι πτυχιούχοι που βάλλονται το λιγότερο από ανεργία είναι η Νορβηγία με ποσοστό 1,8%, καθώς και Γερμανία και Νότια Κορέα με ποσοστά 2,4% και 2,9% αντίστοιχα.

  Ετικέτες