Ευκαιρίες απασχόλησης για ανέργους στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου

Loading...


Παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Μοσχάτο – Ταύρος: Συν-Αποστολή για την πράσινη ανάπτυξη»

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με τίτλο «Μοσχάτο – Ταύρος: Συν-Αποστολή για την πράσινη ανάπτυξη», θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 17 Οκτωβρίου 2014, στα εξής σημεία:
-καθημερινά μεταξύ 10.00-14.00 στο Γραφείο Ανέργων Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, Σταθμός ΗΣΑΠ Μοσχάτο. Υπεύθυνος συλλογής αιτήσεων: Πάνος Χαλκίδης 210-4836392
-Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή μεταξύ 9:30-12:30 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Αποστολή Αγάπης», Αθ. Διάκου 1 Ταύρος. Υπεύθυνοι συλλογής αιτήσεων: Αναστασία Ξουρή – Αντωνία Γιαννίρη 210-3476502

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Έντυπη Αίτηση Συμμετοχής/Φόρμα εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2. Πρόσφατη φωτογραφία
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου
4. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ)
5. Εκκαθαριστικό Εφορίας Δήλωσης Οικογενειακού Εισοδήματος (2014) ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση
6. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
7. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου ΑΜΚΑ
8. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου) ή υπεύθυνη δήλωση
9. Φωτοαντίγραφα πτυχίων/τίτλων σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κ.α., εφόσον υπάρχουν)
10. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
11. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών γνώσης / πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών, χρήσης Η/Υ κ.α. (εφόσον υπάρχουν) 
12. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχει)

Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,  του Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα
Τ:.: 2130 184415
E-mail : enter.green@yahoo.gr  Ετικέτες