1

Η εκκλησία της Παναγιάς στη Μάλτσιανη

Το χωριό Μάλτσιανη  βρίσκεται στην περιοχή Θεολόγου Αγίων Σαράντα.

Στο χωριό αυτό υπάρχει η εκκλησία της Παναγιά και άλλες 15 ακόμα. Η εκκλησία δεν έχει αναγραφόμενη χρονολογία, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα τυπολογικά της χαρακτηριστικά και τη διακόσμηση, που μοιάζει  με τις βυζαντινές εκκλησίες, οι ειδικοί θεωρούν πως κτίστηκε κατά τα τέλη του 16ου – αρχές 17ου αιώνα.