Ζητούνται διάκονοι στη Χίο

Loading...


Προκήρυξη κενών οργανικών θέσεων τακτικών Διακόνων εξέδωσε η Μητρόπολη Χίου και σε αυτήν αναφέρει: 

Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 2, του Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και των άρθρων 4, 5 και 6 παρ. 1, β του υπ’ αριθ. 230/2012 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου «Περί Εφημερίων και Διακόνων», προκειμένου να πληρώσωμεν τας κενάς οργανικάς θέσεις τακτικών Διακόνων των Ιερών Ναών

Αγ. Γεωργίου Βροντάδου

και Αγ. Ευστρατίου Θυμιανών

καλούμεν τους βουλομένους και έχοντας τα κανονικά και νόμιμα προσόντα, όπως εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν ημίν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διά την κατάληψιν των ανωτέρω κενών θέσεων.

Εν Χίω τη 28η Ιουνίου 2013

Ο Μητροπολίτης

+ Ο Χίου, Ψαρών και Οινουσσών ΜΑΡΚΟΣ