Υποτροφίες σε φοιτητές από την Ι.Μητρόπολη Μεσσηνίας

Loading...


Από το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα: «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» ανακοινώνεται ότι: το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ιδρύματος συνεδρίασε στις 25-10-2013, υπό την προεδρεία του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και αποφάσισε την χορήγηση υποτροφίαςσε Μεσσηνίουςνεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ανά κατηγορία Υπότροφοι εγένοντο οι παρακάτω φοιτητές και φοιτήτριες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄( 4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ) Ιδρύματα Τριτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως (πλήν των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπι-στικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπι-στημίου Πελοποννήσου)
1. Μυρτώ Σαρρηγιάνη του Κωνσταντίνου, φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αρι-στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2. Κωνσταντίνος Ζυγουράκης του Διονυσίου, φοιτητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστη-μίου Αθηνών.
3.Ευθυμία Θάνου του Αθανασίου, φοιτήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακε-δονίας.
4. Νικολέττα Χατζή του Χρήστου, φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελο-ποννήσου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ( 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ) Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1. Σοφία Μανιάτη του Γεωργίου, φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Ιωάννα Νικολακοπούλου του Βασιλείου, φοιτήτρια του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ ( 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
1.  Μαρία–Ηρώ Κολόζη του Νικολάου, φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
2.  Σταματία Αργυροπούλου του Παναγιώτη, φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Από το έτος 2010 έχουν χορηγηθεί συνολικά 32 Υποτροφίες και συνεχίζουν σήμερα να λαμβάνουν την Υποτροφία 29 φοιτητές και φοιτήτριες, το ποσό δε, το οποίο έχει διατεθεί από το Ίδρυμα ανέρ-χεται στις 330.000 Ευρώ.

Οι υποτροφίες θα δοθούν στους ανωτέρω φοιτητές και φοιτήτριες στις 13 Νοεμβρίου 2013, στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.

Ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους, προς: α) τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του  Μητροπολιτικού Ναού της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας για την επί τετραετία σημαντική οικονομική βοήθεια, β) το Μανιατάκειον Ίδρυμα, οποίο ενισχύει ουσιαστικά την νεολαία της Μεσσηνίας,  γ) τον Επιχειρη-ματία κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο για την μεγάλη οικονομική προσφορά του δ) τον Επιχειρηματία κ. Κωνσταντίνο Αρνόκουρο για την σημαντική οικονομική του βοήθεια, ε) τον κ. Ανδρέα Γ. Καρέλια για την σπουδαία οικονομική του βοήθεια, στ) τον κ. Ευστάθιο Γ. Καρέλια για την σπουδαία οικονομική προσφορά του, ζ) την κα Βικτωρία Καρέλια για την μεγάλη οικονομική της βοήθεια και η) όλους τους επώνυμους και ανώνυμους πολίτες της Μεσσηνίας, οι  οποίοι προσέφεραν διάφορα χρηματικά ποσά ενισχύοντας τους σκοπούς του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσ-σηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίαςtilegrafima.gr