Βαρθολομαίος προς Φθιώτιδος Νικόλαο: Σας αγαπώμεν και σας καμαρώνομεν

Loading...


Συγχαρητήριο επιστολή απέστειλε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο επ ’ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών Ιερωσύνης.

Στην επιστολή του ο Παναγιώτατος  εκφράζεται με θερμά λόγια για τον Ποιμενάρχη μας και αναφέρει τα εξής:
Φανάρι 28 – 8 – 2013

Ιερώτατε και φίλτατε αδελφέ άγιε Φθιώτιδος.

     Προ 40 ετών η αγία Εκκλησία μας απέκτησε διά της χειροτονίας σας ένα άξιον κατά πάντα κληρικόν, του οποίου την διακονίαν ηυλόγησε δαψιλώς ο Κύριος εις δόξαν του ονόματος Αυτού.

     Έτσι τη εφετεινή επετείω σας, όθεν, σας συγχαίρομεν ολοθύμως, ευχαριστούμεν τον Θεόν των Πατέρων μας διά το δώρον Του προς την Εκκλησίαν και Τον παρακαλούμεν να σας τηρή εν τη αγάπη Τού σώον, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας Αυτού.

     Είσθε ένας καταξιωμένος Ιεράρχης με πλουσίαν δράσιν εις την μεγάλην και εκτεταμένην Επαρχίαν σας, κοντά εις τον άνθρωπον και με στοργήν και συμπάθειαν διά τα προβλήματά του, ιδιαιτέρως σήμερον, και, επί πλέον σεβόμενος την Μητέρα και Τροφόν του Γένους Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν και αγαπών τον ελέω Θεού Προκαθήμενόν της. Σας αγαπώμεν και ημείς ειλικρινώς και σας καμαρώνομεν.

                Εις πολλά έτη, Δέσποτα !

              Με βαθείαν αγάπην και τιμήν

              † ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος.

1