Συγχαρητήρια επιστολή του Μητροπολίτου Φθιώτιδος στον νέο Πατριάρχη Βουλγαρίας

Loading...


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο κλήρος και ο λαός της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος πληροφορήθηκε την εκλογή του Μητροπολίτου Ρούσε Νεοφύτου της Εκκλησίας της Βουλγαρίας εις τον Πατριαρχικό Θρόνο Σόφιας και πάσης Βουλγαρίας. Ο νέος Πατριάρχης Βουλγαρίας είχε επισκεφθεί τον Οκτώβριο του 2004 τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στην Λαμία και είχε συμμετάσχει στους εορτασμούς του πολιούχου Ευαγγελιστού Λουκά με την χορωδία του Καθεδρικού Ναού Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκυ.  Από τότε ο Μητροπολίτης μας διατηρεί πνευματικούς δεσμούς με τον διακεκριμένο αυτό Ιεράρχη, ο οποίος κοσμείται με πολλά χαρίσματα και είναι φίλος της Ελλάδος.

Ο Σεβασμιώτατος απέστειλε εις το νέο Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Νεόφυτο το κάτωθι συγχαρητήριο τηλεγράφημα:

Μακαριώτατε Πατριάρχα

Διά την επαξίαν εκλογήν σας εις τον Πατριαρχικόν Θρόνον της Εκκλησίας της Βουλγαρίας εγκαρδίως σας συγχαίρομεν ευχόμενοι μετά του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς Λαού της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος μακράν Πατριαρχείαν και επιτυχίαν εις το πολυσήμαντον εκκλησιαστικόν έργον σας.

Διατηρούμεν ζωηράς τας αναμνήσεις από την εις Λαμίαν, έδραν της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, ευλογητήν επίσκεψίν σας και την λαμπράν συλλειτουργίαν εις τον Καθεδρικόν αυτής Ναόν.

Η εκλογή σας, μας ενέπλησεν χαράς, διότι είναι η καλυτέρα επιλογή εις καιρούς κατά τους οποίους η Εκκλησία χρειάζεται στιβαρούς εκκλησιαστικούς Ποιμένας ως είναι η ημετέρα Μακαριότης.

Πολλά τα έτη σας, αγλαόκαρπα και πανευφρόσυνα.

Μετά σεβασμού και πολλής εν Κυρίω αγάπης

Ο Μητροπολίτης

† ο Φθιώτιδος Νικόλαος

Ευχόμεθα στο νέο Πατριάρχη της Βουλγαρίας να προωθήσει την ενότητα της Εκκλησίας της Βουλγαρίας που είχε προ ετών πληγεί και να καλλιεργήσει χρήσιμες και εποικοδομητικές σχέσεις με την Εκκλησία της Ελλάδος και τις άλλες ομόδοξες Εκκλησίες.

Η εκλογή του ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην Εκκλησία της Βουλγαρίας.

1