Συγχαρητήρια επιστολή Ηλείας Γερμανού σε Γκιουλέκα

Loading...


Η Ορθοδοξία προσφέρει ηθική και υλική υποστήριξη στους Έλληνες, αναφέρει μεταξύ άλων στην συγχαρητήρια επιστολή του πρoς τoν Υφυπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων Κων/νο Γκιουλέκα ο Μητροπολίτης κ. Ηλείας Γερμανός. 

Υπενθυμίζεται πως ο υφυπυοργός μιλώντας προ ημερών στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής είχε δηλώσει πως «Μόνο η διδαχή μιας θρησκειολογικής μελέτης, της συγκριτικής μελέτης των Θρησκειών, δεν επιτελεί τον σκοπό του άρθρου 16 του Συντάγματος»..
Αναλυτικότερα ο Μητροπολίτης  αναφέρει: 
Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Έλαβα γνώσιν της Δηλώσεώς σας στην αρμόδια Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων περί διατηρήσεως του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Ελληνικά Σχολεία της Πατρίδας μας, ως έχει μέχρι σήμερα, έναντι της απόψεως της κ. Ρεπούση, Βουλευτού της ΔΗΜ.ΑΡ, η οποία εζήτησε την κατάργησί του, και θέλω εγκάρδια να σας συγχαρώ δια την στάσιν σας αυτήν.

Κύριε Υπουργέ,

Στις δύσκολες ημέρες που περνάμε, οι Έλληνες θέλουμε ηθική και υλική στήριξι. Αυτήν προσφέρει η Ορθοδοξία 2000 τώρα χρόνια. Γι’ αυτό και οι Έλληνες από τους χρόνους του Ιησού Χριστού την αποδέχθηκαν και την ακολούθησαν, δια τούτο και εμεγαλούργησαν.

Με συγχαρητήριες ευχές και εκτίμησι
† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ