«Πεντηκοστήν εορτάζομεν και Πνεύματος επιδημίαν»

Η Εκκλησία μας εορτάζει την ημέρα της Πεντηκοστής, την έλευση του Αγίου Πνεύματος επί τους Αγίους Αποστόλους και Μαθητάς εν είδει πυρίνων γλωσσών.

Και ταυτόχρονα αυτή η κάθοδος και η μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία θεωρείται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας.

Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε επί τους Αγίους Αποστόλους, τους εκαθάρισε από πάσης κηλίδος , τους εφώτισε και τους εχαρίτωσε οδηγώντας τους «εις πάσαν την αλήθειαν» .

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μέγας αυτός Ιεράρχης και Οικουμενικός Διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, σε μία ομιλία του στην Πεντηκοστή λέει ότι αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα δεν θα συνεκροτείτο η Μία, Αγία, καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

Η δομή, λοιπόν, και η όλη υπόσταση της Εκκλησίας είναι πνευματική. Τι κάνει, το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία; Η ιδιάζουσα ενέργεια του είναι να συνεχίσει το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να κατορθώσει το κάθε μέλος της Εκκλησίας να απολαύσει τους καρπούς της απολυτρώσεως. Χωρίς τη παρουσία και τη δράση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία ο΄τι έκανε ο Χριστός στην δική του ανθρώπινη φύση την οποία ανύψωσε στους ουρανούς, στα δεξιά του Θεού Πατέρα και την εθέωσε και εδόξασε , δεν θα ήταν εφικτό να επιτευχθή από τον κάθε πιστό Χριστιανό.

Η νίκη του Χριστού επί του θανάτου και της αμαρτίας θα έμεναν απρόσιτα για τον ασθενή άνθρωπο, αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα. Γι αυτό, αδελφοί μου, και οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σωτηρίας εκτός της Αγίας μας Εκκλησίας.

Λέγουν οι Πατέρες χωρίς την ενέργεια των αγιαστικών μέσων της Εκκλησίας κανένας δεν σώζεται, αλλά οδηγείται στον πνευματικό και σωματικό θάνατο. Γι αυτό η περίοδος αυτή της Εκκλησίας μετά την ίδρυσή της είναι η περίοδος του Αγίου Πνεύματος. Εκκλησία και Άγιο Πνεύμα συνδέονται οντολογικά. Στην Καινή Διαθήκη η παρουσία του Αγίου Πνεύματος εμφανίζεται ως συνέπεια της τελειώσεως του έργου της σωτηρίας.

Ο ίδιος ο Χριστός ομολόγησε στους μαθητές του, ότι είναι προς το δικό τους συμφέρον να απέλθη στους ουρανούς για να έλθη το Πανάγιο Πνεύμα στην Εκκλησία και τον κόσμο όλο.

Γι αυτό τελειώνοντας πρέπει να τονίσουμε, αδελφοί μου, ότι πρέπει να μείνουμε πιστοί και αμετακίνητοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας μέχρι τέλους για να έχουμε όλοι μας με την Χάρι του Θεού και τις πρεσβείες της Παναγίας μας και των Αγίων μας ελπίδα σωτηρίας και κοινωνία και μετοχή στα ανεκλάλητα και αιώνια αγαθά της Επουρανίου Βασιλείας. Αμήν.-

π.Διον. Μάλλιος