Πανηγύρισε το βυζαντινό παρεκκλήσιο του Αγίου Παταπίου στη Βέροια (ΦΩΤΟ)

Loading...


Κατά το διήμερο 7 και 8 Δεκεμβρίου πανηγύρισε το βυζαντινό παρεκκλήσιο του στη , μετά από πέντε χρόνια εργασιών συντήρησης από την 11η ΕΒΑ.

 

 

Στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε και κηρυξε το θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος, συγχοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος.

Κατά την ημέρα της εορτής λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ στο τέλος της θείας Λειτουργίας τελέστηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

«Τον ναόν σου, Άγιε, πνευ­μα­τι­κον ιατρείον, οι λαοί ευράμενοι … ίασιν των νοσημάτων λαβείν αι­του­νται, λύσιν τε των εν τω βίω πλημ­μελημάτων».

Στον ανακαινισμένο ιστορικό ναό του εορτά­ζο­ντος αγίου Πατα­πίου συγκεντρω­θήκαμε και εμείς σήμερα, αδελφοί μου, για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός μεγάλου ασκητού, ενός μεγάλου και θαυ­μα­τουργού αγίου της Εκκλησίας μας.

Ήρθαμε εδώ στον ιερό ναό του, που είναι, όπως ψάλλει και ο ιερός υμνογράφος, ένα πνευματικό ια­τρείο, για να ζητήσουμε και εμείς όχι μόνο την ίαση των σωματικών μας νοσημάτων αλλά και την απαλ­­λαγή από τα πλημ­με­λη­ματά μας.

Γιατί ο τιμώμενος άγιος είναι ένας άριστος ιατρός των ψυχών και των σωμάτων· είναι άριστος ιατρός των σωματικών και των πνευματικών ασθενειών που τα­λαιπωρούν τον κάθε άνθρωπο, και έχει παρρησία ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος είναι ο κατ᾽ εξοχήν ια­τρος της ανθρωπίνης φύσεως, ώστε οι πρεσβείες του για μας στον θρόνο της χάριτος είναι πα­ν­το­τε ευπρόσδεκτες.

Πως όμως ο άγιος Πατάπιος είναι τόσο θαυματουργός και πως απαλλάσσει τους πιστούς που τον παρακαλούν από τις ασθένειες που τον κατατρύχουν;

Για να απαντήσουμε στην ερώ­τη­ση αυτή, θα πρέπει, αδελφοί μου, να θυμηθούμε για λίγο ποιος ήταν ο άγιος Πατάπιος και πως διήλθε τη ζωή του.

Ήταν από τα παιδικά του χρόνια ο τιμώμενος άγιος πιστός και αφο­σιωμένος στον Θεό. Γι᾽ αυτό και όταν μεγάλωσε, χάρισε όλα τα υπάρ­χοντά του, αποσύρθηκε στην έρημο και έγινε ασκητής. Εκεί παράλληλα με την προσευχή, τη νηστεία και την άσκηση, βοηθούσε όλους τους περαστικούς και στη­ρι­ζε όσους έρχονταν κοντά του για να ακούσουν τη συμβουλή και να ενισχυθούν από την αγιότητα της ζωής του.

Για την πίστη και την αφοσίωσή του στον Θεό έλαβε ο άγιος τη χα­ρη των θαυμάτων που υποσχέ­θη­κε ο Χριστός στους μαθητές του λε­γοντας «ο πιστεύων εις εμέ τα έργα α εγώ ποιώ κακείνος ποιήσει και μείζονα τούτων ποιήσει». Αυ­τος που πιστεύει, δηλαδή, σε μένα, θα κάνει όσα θαυμαστά κάνω και ακόμη περισσότερα.

Και επειδή ο Θεός γνώριζε την αγάπη του προς τους ανθρώπους και τη μέριμνά του γι᾽ αυτούς του έδωσε και τη χα­­ρη των ιάσεων των νόσων και του σώματος και της ψυχής, ώστε να μπορεί να ευ­εργετεί τους αν­θρω­πους και εν ζωή αλλά και με­τα την κοίμησή του.

Η αγάπη του για τους ανθρώ­πους είναι αυτή που κα­νει τον άγιο Πατάπιο να τείνει ευήκοο ούς στα αιτήματά τους να τους θερα­πεύσει από τις ασθένειες που τα­λαι­πωρούν το σω­μα και δοκι­μα­ζουν πολλές φο­ρες και τις αντοχές της ψυχής τους.

Η αγάπη του για τους ανθρώ­πους και η εμπειρία του στον πνευ­ματικό αγώνα για την από­κτηση της αρετής και της αγιότη­τος, είναι αυτές που τον κάνουν, αδελφοί μου, να κατανοεί τη δυ­σκολία μας να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς και τις πτώσεις μας, και γι᾽ αυτό συμπαρίσταται και στηρίζει με τις πρεσβείες του όσους του ζητούν να μεσιτεύσει στον Θεό για να απαλλαγούν από το βάρος αυτό που τους δυσκο­λεύει να συνεχίσουν την προσπά­θειά τους.

Η αγάπη του είναι αυτή που είλ­κυσε τη χάρη του Θεού αλλά ελ­κύει και όλους εμάς να προσ­φεύ­γουμε σ᾽αυτόν και να του εμπι­στευ­­όμαστε τις επιθυμίες και τις ανάγκες της ψυ­χης μας, και να του ζητούμε τη βοή­θεια, τη χάρη και την ίαση.

Η αγάπη του είναι αυτή που μας συγκέντρωσε και σήμερα, ημέρα της μνήμης του, στον ιερό του ναό για να τον τιμήσουμε και να τον πανηγυρίσουμε, αλλά και για να τον παρακαλέσουμε για ο,τι απα­σχο­λεί τον καθένα μας.

Αδελφοί μου, ας ανοίξουμε ση­με­ρα την ψυχή μας ενώπιον του Θεού και ενώπιον του εορταζο­με­νου αγίου Παταπίου, με τη συναί­σθηση ότι βρισκόμασθε σε ένα πνευματικό ιατρείο, και ας του ζη­τήσουμε όχι μόνο να μας θερα­πεύ­σει τις ασθένειες του σώματος, αλ­λα και να μας καθοδηγεί στη ζωή μας , ώστε να μένουμε κατά το δυ­νατόν μακριά από την αμαρτία, μα­κριά από ο,τι τραυματίζει την ψυχή μας. Ας τον παρακαλέσουμε με τις πρεσβείες του και με τη χα­ρη του να μας καθο­δηγεί στον δρόμο της προσευχής, της νηστεί­ας, της με­τα­νοίας, του πνευμα­τι­κού αγώ­νος, αλλά και της αγάπης και της πι­στεως στον Θεό που εκεί­νος βάδισε στην επίγεια ζωή του για να αξιω­θούμε και εμείς τη σω­τη­ρία που χαρίζει ο Θεός σε όσους τον πιστεύουν και τον ακολου­θούν.

Σήμερα είναι μία ξεχωριστή ημέρα για τον ναό του αγίου Παταπίου, καθώς τελούμε την πρώτη θεία Λειτουργία μετά την αναστήλωση και ανακαίνισή του. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του σπουδαίου αυτού έργου για την πόλη μας και την Ιερά Μητρόπολή μας, αρχίζοντας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο, ο οποίος ως προιστάμενος του ναού των αγίων Αναργύρων, μέσα στην πρόνοιά του για όλα τα παρεκκλήσια της ενορίας, μερίμνησε ώστε να αρχίσει το έργο της αναστηλώσεως και αποκαταστάσεως και αυτού του ναού του αγίου Παταπίου, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν πρόλαβε βέβαια την ολοκλήρωσή του, για την οποία φρόντισε ο π. Παύλος, ο οποίος εργάσθηκε με ζήλο, ώστε σήμερα να έχουμε τη χαρά να λειτουργούμε στη μνήμη του σε έναν ευπρεπισμένο και ζεστό ναό. Ευχαριστίες οφείλουμε και στην κ. Κοτταρίδη και την κ. Χειμωνοπούλου για την αποκατάσταση του σημαντικού αυτού ναού της πόλεώς μας και για τη συνεργασία, η οποία είναι απαραίτητη, γιατί δεν αρκούν μόνο τα χρήματα, χρειάζονται και οι μελέτες των ειδικών για την αποκατάσταση των πολλών ιστορικών ναών της πόλεώς μας, χάρη στους οποίους η Βέροια ονομάζεται και μικρά Ιεροσόλυμα.

Ο ναός μας είναι ο μόνος αφιερωμένος στον άγιο Πατάπιο, με εξαίρεση τον ναό στην Ιερά Μονή του στο Λουτράκι, όπου φυλάσσεται το ιερό λείψανό του, και γι᾽ αυτό πριν από χρόνια ο Μητροπολίτης Κορίνθου μας είχε στείλει εις ευλογία την εμβάδα του αγίου, την οποία αλλάζουν κάθε χρόνο στο ιερό λείψανό του, και την οποία θα θέσουμε εις προσκύνηση, όταν την άνοιξη θα τελέσουμε τα εγκαίνια του ναού μας με τη συμμετοχή και των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κορίνθου και Κίτρους, για να λάβουμε και τη χάρη του αγίου.

 

j4 x1 x2 x3