Ο Βελγίου Αθηναγόρας στο μεγάλο προσκύνημα στην Πολωνία (ΦΩΤΟ)

Loading...


Στις λατρευτικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Γκραμπάνκα της Πολωνίας συμμετείχε ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας, που είχε επαφές με τον Μητροπολίτη Βαρσοβίας Σάββα.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Βελγίου αναφέρει:» Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας επεσκέφθην διά δύο ημέρας την Πολωνίαν, μετά από ευγενικήν πρόσκλησιν του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββα, διά να συμμετάσχη εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις της Εορτής της Μεταμορφώσεως εις την Ιεράν Μονήν της Grabarka, συνοδευόμενος υπό του Διακόνου κ. Γεωργίου Τζατζάνη, κληρικού της Μητροπόλεως Βελγίου.

Εγένοντο δεκτοί εις το αεροδρόμιον της Βαρσοβίας υπό του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ανδρέου Kuzma και του Διακόνου κ. Rastislav, οι οποίοι τους ωδήγησαν εις την έδραν της Ιεράς Μητροπόλεως Βαρσοβίας, όπου τους υπεδέχθη ο Μακαριώτατος κ. Σάββας, εκφράσας την μεγάλην χαράν του διά την άφιξίν των εις Πολωνίαν και την συμμετοχήν των εις την μεγάλην Εορτήν. Ηκολούθησε γεύμα και ανταλλαγή δώρων. Εν συνεχεία, μετά από σύντομον επίσκεψιν εις τον Καθεδρικόν Ναόν και το Πνευματικόν Κέντρον, εταξίδευσαν προς την Ιεράν Μονήν της Grabarka, ευρισκομένην ανατολικώς της Βαρσοβίας. Το ταξείδιον τούτο διήρκεσε δύο και ημισείαν ώρας.

Εις την Ιεράν Μονήν της Grabarka τους υπεδέχθησαν η Ηγουμένη, οι Ιεράρχαι και ο κλήρος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Πολωνίας και αμέσως ητοιμάσθησαν διά την πομπήν προς τον τόπον όπου τελούνται υπαιθρίως αι Ακολουθίαι. Οι πιστοί, αρκεταί χιλιάδες, είχον προσέλθει διά προσκύνημα προ αρκετών ημερών, έχοντες διανύσει οι περισσότεροι πολλά χιλιόμετρα πορείας. Μεταξύ των προσκυνητών ήσαν και 60 πιστοί της Πολωνικής Ενορίας της Μητροπόλεως Βελγίου, υπό τον Ιερατικώς Προιστάμενον της Ενορίας των, Πρωτοπρεσβύτερον κ. Pawel Cecha. Μεταξύ εκείνων που τους υπεδέχθησαν ήτο και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος, συνοδευόμενος υπό ομίλου 50 νέων, προσκομμίσας μάλιστα και απότμημα ιερού λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος.

Ετελέσθησαν αι Ακολουθίαι του Εσπερινού και του Όρθρου, πρωτοστατούντος του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας κ. Σάββα. Έψαλλε η Χορωδία της Ορθοδόξου Θεολογικής Ακαδημίας της Βαρσοβίας. Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σάββας εχαιρέτισε την παρουσίαν του Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρα και της συνοδείας αυτού, εκφράσας με ιδιαιτέραν επισημότητα τους μεγάλους δεσμούς της Εκκλησίας της Πολωνίας προς την Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως και απευθύνας την μεγάλην εκτίμησίν του και τας ευγνωμόνους ευχαριστίας της Εκκλησίας της Πολωνίας, διά το επιτελούμενον έργον εις την Ιεράν Μητρόπολιν Βελγίου, ιδιαιτέρως μάλιστα αναφορικώς προς τους ορθοδόξους Πολωνούς πιστούς των Βρυξελλών. Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος εχαιρέτισε την παρουσίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου και των νέων εξ Ελλάδος, ευχαριστήσας διότι προσεκόμμισεν εις την Εορτήν απότμημα των ιερών λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Εκλήθη μάλιστα ο Μητροπολίτης Αργολίδος να απευθύνη λόγον προς τους πιστούς. Αι Ακολουθίαι ετελέσθησαν συμφώνως προς την Ρωσσικήν Παράδοσιν. Ηκολούθησε δείπνον εις την μεγάλην Τράπεζαν της Ιεράς Μονής.

Διαβάστε εδώ:  Στην Πολωνία ο Αργολίδος Νεκτάριος (ΦΩΤΟ)

Ετελέσθησαν τέσσαρες Λειτουργίαι υπό διαφόρων αρχιερέων, εις διαφορετικούς ναούς και παρεκκλήσια, και τούτο από του μεσονυκτίου έως και της 8ης πρωινής. Η Εορταστική Θεία Λειτουργία ετελέσθη υπό του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας κ. Σάββα υπαιθρίως, περιβαλλομένου υπό Μητροπολίτου Βελγίου και του Αρχιεπισκόπου κ. Άβελ, υπήρχε μάλιστα σύγχρονος αναμετάδοσις υπό της Εθνικής Τηλεοράσεως.

Μετά το Ευαγγέλιον ωμίλησε ένας ιερεύς. Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος επαρουσίασε τον Μητροπολίτην Βελγίου εις το πλήθος των προσκυνητών απευθύνων ευγνωμόνους ευχαριστίας διά την αμέριστον συμπαράστασιν και την πατρικήν φροντίδα του προς την Πολωνικήν Ενορίαν Βρυξελλών, τον παρεκάλεσε μάλιστα να απευθύνη λόγους τινάς προς τους προσκυνητάς. Ο Μητροπολίτης Βελγίου εξέφρασε «την ευγνωμοσύνην και την χαράν του προς την Αυτού Μακαριότητα διότι του επιτρέψε να συμμετάσχη εις την μεγάλην Εορτήν της Μεταμορφώσεως εις Grabarka, η οποία συμβολίζει το όρος Θαβώρ, εις το οποίον ο Κύριος μετεμορφώθη εν δόξη, αποκαλύψας την θεότητά του, καθώς ηδύναντο, ενώπιον των τριών αυτού μαθητών και Αποστόλων. Καλούμαστε κι εμείς σήμερον να αντανακλούμε το φως της Μεταμορφώσεως εις τον όλο και περισσότερον εκκοσμικευμένον κόσμον, τον πλήρη προβλημάτων και απελπισίας». Απηύθυνε θερμούς αδελφικούς χαιρετισμούς προς τον Μακαριώτατον Μητροπολίτην Βαρσοβίας κ. Σάββαν εκ μέρους της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και διεβεβαίωσε τον Μακαριώτατον, ότι η Μητέρα Εκκλησία είναι πάντοτε έτοιμη να συμπαρασταθή εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Πολωνίας.

Κατά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης κ. Σάββας παρεσημοφόρησεν τόσο τον Μητροπολίτην Βελγίου κ. Αθηναγόρα, όσον και τον Διάκονόν του κ. Γεώργιον Τζατζάνην. Επί πλέον τους προσέφεραν δώρα εκ μέρους της Ιεράς Μονής Grabarka. Ο Μητροπολίτης Βελγίου μετά από παράκλησιν των αρμοδίων παρεχώρησε εν συνεχεία συνεντεύξεις εις τελεοπτικούς σταθμούς και δημοσιογράφους του Τύπου. Ηκολούθησε δείπνον εις την μεγάλην Τράπεζαν της Ιεράς Μονής, όπου έλαβον χώραν διάφοροι ομιλίαι.

Εν συνεχεία τους μετέφεραν εις το Αεροδρόμιον της Βαρσοβίας διά την επιστροφήν. Εδόθη η ευκαιρία κατά την επίσκεψιν ταύτην εις Πολωνίαν να γίνη περισσότερον γνωστή η θέρμη της πίστεως των Πολωνών ορθοδόξων χριστιανών. Επίσης εδόθη η ευκαιρία της διαπροσωπικής επαφής μετά των αρχιερέων της Εκκλησίας της Πολωνίας οι οποίοι έχουν ανάγκην να εισακούονται και να αναγνωρίζεται το έργο των».