Ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου Κομοτηνής στον Μαρωνείας Παντελεήμων

Loading...


Το πρωί της Πέμπτης, 4ης Αυγούστου 2016, ο «Σισμανόγλειο» κ. Γεώργιος Φιλιππίδης επεσκέφθη τον στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τον νέον Διοικητήν του Γενικού Νοσοκομείου και τον συνεχάρη επί τη αναλήψει των καθηκόντων του και του ευχήθηκε την άνωθεν ενίσχυσιν ώστε να ανταποκριθή στα πολύπλευρα καθήκοντα εν μέσω πολλών δυσκολιών ενω του επεσήμανε την σπουδαιότητα της διατηρήσεως της λειτουργίας του Νοσοκομείου στην ευαίσθητον και ακριτικήν περιοχήν, παραλλήλως δε την αύξησιν της δυναμικότητος του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ακολούθως ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου Κομοτηνής εξεζήτησε τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και τις προσευχές του για την θέση που του ενεπιστεύθη η Ελληνική Πολιτεία και υποσχέθηκε ότι θα συνεχίση με τον ίδιον δυναμισμόν την προάσπισιν των δικαίων αιτημάτων για υψηλή ποιότητα παροχής στη δημόσια υγιεία, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήση τον Σεβασμιώτατο για την ποικιλότροπη υποστήριξή του στη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος.