Ο Μαντινείας Αλέξανδρος στην Τρίπολη στην ακολουθία του Νυμφίου

Loading...


Ὁ Σέβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ Αλέξανδρος, τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Ἀπριλίου 2019, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Τρίτης – ακολουθία του Νυμφίου, στήν Ἐνορία Ἁγίου Τρύφωνος Τριπόλεως.

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ανέλυσε τη παραβολή των δέκα παρθένων.

Τῆς τῶν δέκα παρθένων παραβολῆς τήν ἀναμνησιν ποιούμεθα σήμερον, ἥν ἐλαλησεν ὁ Ἰησοῦς μετά καί ἄλλων τοιούτων παραβολῶν, ἐρχόμενος ἐπί τό πάθος.

Διδάσκει δέ ἡμᾶς ἡ παραβολή αὕτη, ἵνα μή τό μέγα τῆς παρθενίας ἔργον κατορθοῦντες ἀμελῶμεν τῶν λοιπῶν, καί μάλιστα τῆς ἐλεημοσύνης, δι’ ἧς ἡ λαμπάς τῆς παρθενίας φαιδρύνεται.

Ἐτι δέ ἴνα, τό τέλος τῆς ζωῆς ἡμῶν ἀγνοοῦντες, ὑπαρχωμεν πᾶσαν ὥραν ἕτοιμοί πρός αὐτό, ὡς αἱ φρόνιμοι παρθένοι, πρός τήν τοῦ νυμφίου ἀπάντησιν, μήποτε, αἰφνιδίως ἐλθόντος αὐτοῦ, καί κλεισθείσης τῆς θύρας τοῦ οὐρανίου νυμφῶνος, ἀκούσωμεν καί ἡμεῖς, ὡς αἱ μωραί, τήν φρικτήν ἐκείνην ἀπόφασιν.

Ἀμήν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.tilegrafima.gr