Ο αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Loading...


Χθες, Πέμπτη 14-2-2013 ο αναπληρωτής Υφυπουργός Εξωτερικών τών ΗΠΑ κ. Έρικ Ρούμπιν συνοδευόμενος από τόν Πρόξενο τών ΗΠΑ στή Θεσσαλονίκη κ. Ρόμπερτ Σάντερς, από τήν διπλωμάτη τού πολιτικού τμήματος τής Πρεσβείας τών ΗΠΑ στήν Αθήνα κ. Κριστίνα Λέ, καί από τήν κ. Ξένια Κοσμίδου, ειδική επί πολιτικών καί οικονομικών θεμάτων τού Προξενείου τών ΗΠΑ στή Θεσσαλονίκη, επεσκέφθη τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο στό γραφείο του καί είχε μετ’ αυτού συνεργασία καί συζήτηση διαρκείας μιάς ώρας.

Η συζήτηση υπήρξε διεξοδική στά θέματα τά οποία αφορούν καί ενδιαφέρουν τήν Ελλάδα, υπό τό πρίσμα βεβαίως πάντοτε καί τό κλίμα τής αρχιερατικής εκκλησιαστικής ευθύνης τού επισκόπου μας κ. Ανθίμου, καί από τήν άλλη πλευρά διετυπώθησαν απόψεις πού αφορούν σέ καίρια ιδικά μας προβλήματα όπου εφάνη ότι η ενημέρωση τού κ. Υφυπουργού ήταν γι’ αυτόν χρήσιμη καί εξυπηρετική γιά τήν διαμόρφωση γνώμης επί τών θεμάτων αυτών.

Η όλη συζήτηση καί διαδικασία, καί η προσφορά δώρων καί αναμνηστικών στόν Υφυπουργό τών ΗΠΑ είναι ένα ξεχωριστό γεγονός γιά τήν πόλη μας καί τήν τοπική μας Εκκλησία.

alt
alt