Ναυπάκτου Ιερόθεος: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο λοιπός Χριστιανικός κόσμος»

Loading...


Το κείµενο µε τίτλο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κοσµον», όπως υπογράφηκε από τους Προκαθηµένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Γενεύη (Ιανουάριο 2016), κυρίως οι πρώτες ενότητες, από την 1η µέχρι την 6η ενότητα, ιδιαιτέρως δε η τελευταία αυτή ενότητα (6η), ήταν εκείνο που προκάλεσε έντονες συζητήσεις στην «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο», που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016 στο Κολυµπάρι της Κρήτης.

Οι ενότητες αυτές αποτελούν το προοίµιο του κειµένου, πάνω στο οποίο στηρίζεται η όλη κατεύθυνσή του.

Στο προοίµιο αυτό γράφεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, θεµελιώνει την ενότητά της στην ίδρυσή της από τον Κύριον ηµων Ιησούν Χριστό και την κοινωνία στην Αγία Τριάδα και τα Μυστήριά της. Η ενότητα αυτή εκφράζεται διά της αποστολικής διαδοχής και της πατερικής παραδόσεως και βιώνεται µέχρι σηµερα.

Διαβάστε εδώ:  Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος στις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως (ΦΩΤΟ)

Οι Οικουµενικές Σύνοδοι προέβαλαν τον υφιστάµενο δεσµο µεταξύ της ορθής πίστεως και της µυστηριακής κοινωνίας και η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ευθύνη για την ενότητα και την οικουµενική της αποστολή. Έτσι, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλλιεργούσε πάντοτε τον διάλογο «υπέρ της των πάντων ενώσεως» «µετά των εξ αυτής διεστώτων».tilegrafima.gr