1

Μόρφου Νεόφυτος: Έρανος για τους πυρόπληκτους κατοίκους της Β. Εύβοιας

Μέ τήν παρούσα μας Εγκύκλιο, επικοινωνούμε καί πάλιν μέ τήν αγάπη σας, γιά νά σάς υπενθυμίσουμε τό δράμα τών εν Κυρίω αδελφών μας, κατοίκων τής περιοχής βορείου Ευβοίας στήν Ελλάδα, τών οποίων τά σπίτια καί οι περιουσίες, όπως όλοι γνωρίζετε, κρίμασιν οίς οίδεν ο Κύριος, έχουν πρόσφατα γίνει παρανάλωμα τού πυρός καί διέρχονται μεγάλη δοκιμασία.

Στή δίνη τής δοκιμασίας αυτής βρέθηκε καί η περιώνυμη Μονή τού Οσίου Δαβίδ τού εν Ευβοία, όπου αποθησαυρίζονται καί τά ιερά του λείψανα, καθώς καί τό θεοφόρο σκήνωμα τού οσίου πατρός ημών Ιακώβου τού «μέ συγχωρείτε», νέου κτίτορος τής Μονής καί μεγάλου θαυματουργού.

Δέν μπορούμε ασφαλώς νά παραμείνουμε απαθείς μπροστά στόν πόνο τών αδελφών μας αυτών καί, μάλιστα, αναφορικά πρός τήν εν λόγω Μονή, πού υπήρξε πνευματική τροφός, όχι μόνον ημών προσωπικά, αλλά καί αρκετών κληρικών καί λαϊκών πιστών τής μητροπολιτικής μας περιφέρειας, πού γιά χρόνια τήν επισκέπτονταν προσκυνηματικά.

Δείγμα τού πνευματικού μας αυτού συνδέσμου καί οφειλετικό αντίδωρο γιά όσα ωφεληθήκαμε από τή Μονή αυτή αποτελεί καί ο σχεδιασμός τού υπό ανέγερση ιερού προσκυνήματος τών τριών μεγάλων αγίων τής Ευβοίας, Ιακώβου, Δαβίδ καί Ιωάννου τού Ρώσου στά όρια τών χωριών Ακακίου, Μενίκου καί Παλιομετόχου.

Πρός ενίσχυση λοιπόν τών πυροπλήκτων τής Ευβοίας σήμερα θά γίνει έρανος, τό προϊόν τού οποίου θά παραδοθεί στή συνέχεια στήν καθ’ ημάς Ιερά Μητρόπολη, καί θά σταλεί στή συνέχεια στήν Εύβοια.

Έχουμε ήδη επικοινωνήσει μέ τόν φίλτατο καθηγούμενο τής Μονής τού Οσίου Δαβίδ, Γέροντα Γαβριήλ, τόν οποίο, μέ τήν ευλογία τού οικείου του επισκόπου, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου καί αγαπητού εν Χριστώ αδελφού, έχουμε καταστήσει διαχειριστή τού προϊόντος τού εράνου, γιά νά τό διαθέσει κατά τή διάκριση καί πείρα του στούς κατοίκους τών καμένων χωριών τής βορείου Ευβοίας

Ευελπιστούντες στή φιλάνθρωπη καί στόν Θεό ευάρεστη προαίρεσή σας, καί ευχόμενοι κάθε ευλογία παρά τού Ελεήμονος Θεού στή ζωή σας, διατελούμε,

Μετά πολλών ευχών καί τής εν Χριστώ αγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ