Μητρόπολη Γλυφάδος: Είμαστε όλοι υποψήφιοι για να μας σκοτώσουν πριν να πεθάνουμε

Loading...


Από την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδος εκδόθηκε ανακοίνωση αναφορικά με τη μη συναίνεση σε δωρεά οργάνων. Σε αυτήν αναφέρονται μεταξύ άλλων οι τρόποι που μπορεί να αντιδράσει κανείς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»
Σύμφωνα με το νέο Νόμο (3984, ΦΕΚ 150 / 27.6.2011, τεύχος Α΄) περί των μεταμοσχεύσεων, είμαστε όλοι υποχρεωτικά δωρητές των οργάνων του σώματός μας.

Είμαστε όλοι υποψήφιοι για να μας σκοτώσουν πριν να πεθάνουμε.

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενήλικες να αρνηθούν τη δολοφονία τους, αν το δηλώσουν εγκαίρως.

Αντιδράστε με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Συμπληρώστε μια υπεύθυνη δήλωση, τονίζοντας ότι δεν επιθυμείτε να γίνετε δωρητές οργάνων, αν διαπιστωθεί ότι είστε νεκροί εγκεφαλικά.

2. Επικυρώστε το έγκυρο της υπογραφής σας σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

3. Αποστείλατε στον ΕΟΜ την υπεύθυνη δήλωσή σας, με συστημένη επιστολή ή μέσω ΚΕΠ, κρατώντας αντίγραφο.

4. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου από τον Ε.Ο.Μ.