Λειτουργία καταστήματος Δωρεαν ρουχισμού στη Λαμία

Loading...


Με σκοπό την ενίσχυση και συμπαράσταση των πτωχών οικο­γε­νειών και των μοναχικών ατόμων,

η Ιερά Μητρόπολή Φθιώτιδος θα λειτουργήσει και φέτος σε κεντρικό σημείο της

πόλεως Λαμίας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ στην οδό Διάκου 15, απ΄ όπου καθη­μερινά

θα μπο­ρούν να προμηθεύονται ΔΩΡΕΑΝ είδη ρουχι­σμού οι έχοντες ανάγκη. Τα είδη που διατίθενται είναι για μικρά και μεγα­λυ­τε­ρα παιδιά και ενή­λικες. Άλλα είναι καινούργια και άλλα μετα­χει­ρι­σμε­να σε πολύ κα­λη κατάσταση, τα οποία άνετα χρησιμο­ποιού­νται.

Το Κατάστημα θα αρχίσει τη λειτουργία του την Δευτέρα 9 Δεκεμβρί­ου.  Οι ενδια­φε­ρο­με­νοι μπορούν να επισκέπτονται το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥ­ΧΙ­ΣΜΟΥ της Ιε­ρας Μητροπόλεως καθημερινά 9 π.μ. – 1 μ.μ. εκτός Κυριακής.

Οι εθε­λο­ντρι­ες κυρίες θα τους διευκολύνουν να επιλέ­ξουν αυτό που επι­θυ­­μούν και θα τους πα­ράσχουν κάθε εξυπηρέτηση.

Παρακαλούμε εκείνους που έχουν ανάγκη, να επισκεφθούν το ΚΑΤΑΣΤΗ­ΜΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, προκειμένου να λάβουν αυτά που χρειά­ζο­νται, για τα παι­διά τους και τους ιδίους.

Η ποιμαντική αυτή ενέργεια εντάσσεται στους γενικούς στόχους της Μητροπόλεώς που θέλει την Εκκλησία κοντά και δίπλα σε όλες τις καθημερινές βασικές ανάγκες του ανθρώπου.

Ειδικότερα φέτος που, για λόγους οικονομικής κρίσεως, είναι μία δύσκολη χρονιά για όλους, είναι ευ­καιρία να δραστηριοποιηθούμε πιο πολύ, ώστε να μπορέ­σου­με να συνδράμουμε κατά το δυνατόν περισσό­τε­ρους αδελφούς μας, που έχουν ανάγκη.