Ηλείας Γερμανός προς Χατζηδάκη: Εναντίον της εντολής του Θεού η προσπάθειά σας

Loading...


Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την κατάργηση της Κυριακής αργίας απέστειλε ο Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός. Σε αυτή κατηγορεί τον Κωστή Χατζηδάκη πως με την απόφασή του επεκτείνει την ηθική κρίση.

Ολόκληρη η επιστολή: 

Προς

Τον αξιότιμον κ. Κων/νον Χατζιδάκην
Υπουργόν Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Χαίρετε και υγιαίνετε δια να δύνασθε να φέρετε εις αίσιον πέρας το δύσκολο έργο σας σε τούτους τους δύσκολους καιρούς.

Κύριε Υπουργέ,
Όλοι σήμερα ομολογούν ότι η οικονομική κρίσις είναι αποτέλεσμα της ηθικής κρίσεως. Επομένως μόνον η θεραπεία της ηθικής κρίσεως μπορεί να θεραπεύση την οικονομική κρίσι. Ένεκα τούτων πιστεύω ότι η προσπάθειά σας να καταργηθή η Κυριακή αργία των Εμπορικών Καταστημάτων εναντίον της εντολής του Θεού, που ορίζει «εξ ημέρας» εργασίας την εβδομάδα, την δε εβδόμην να την αφιερώνουν οι άνθρωποι προς δοξολογίαν του Θεού και ψυχικήν και σωματικήν ανάπαυσι, επεκτείνει την ηθικήν κρίσιν και κατά συνέπεια και την οικονομική.

Σας διαβιβάζω σχετικά κείμενα:
Της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Νομού Ηλείας , Και
Της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτίου Δυτικής Ελλάδος
και ενώνων μαζί τους την φωνήν μου, σας παρακαλώ να μη προχωρήσετε σ’αυτήν την απόφασι καταργήσεως της Κυριακής αργίας ενάντια στο θέλημα του Θεού και στην επιθυμία των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών Εμπόρων και Εμποροϋπαλλήλων.

Επί τούτοις διατελώ,
† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ