Η Μητρόπολη Μεσσηνίας ενισχύει τους απόρους φοιτητές

Loading...


Από το 2009 σημαντική είναι η οικονομική βοήθεια, η οποία προσφέρεται από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας προς τους Μεσσηνίους φοιτητές, με έκτακτα βοηθήματα αλλά κυρίως με μηνιαίες υποτροφίες. Ενισχύονται 21 φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος, διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος: «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» συνεδρίασε, υπό την προεδρεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και ενέκρινε τον Απολογισμό του έτους 2012, ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο από το έτος 2011……………………………………………………………. 26.622,59

Εκ του Παρεκκλησίου Αγ. Βαρβάρας. Καλαμάτας………….  …..14.639,53

Εισφορά  Ι. Ν. Υπαπαντής……………………………………………………………  20.000,00

Δωρεές  Ιδιωτών………………………………………………………………….  .22.560,00

Εκ διαθέσεως Διπτύχων…………………………………..………..   1847,23

Τόκοι Καταθέσεων……………………………………………………………..  ……21,08

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012……………………………  85.690,43

ΕΞΟΔΑ

Υπότροφοι 2010 ………………………………………………………….. ………………..9.000,00

Υπότροφοι 2011 …………………………………………  ………………..14.400,00

Υπότροφοι 2012 ………………………………………………  ………..…14.400,00

Έκτακτα  Φοιτητικά Βοηθήματα………………………………………………….  1000,00

Αμοιβή Λογιστού………………………………………………………………………. ……143,00

Πληρωμή Εφημερίδων για Δημοσίευση Προκηρύξεων κ.λ.π……………….993,84

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012…………………………………… 39.936,84  .

Υπόλοιπο σε χρήση για το 2013:  45.753,59

Εκ του Δ.Σ.