Ι.Μ. Βεροίας: Η εορτή του Αγίου Νέστωρος (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου το πρωί o Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ξεχασμένης επί τη εορτή του Αγίου Νέστορος.

Ακολουθεί η ομιλία του Σεβασμιωτάτου…

«Ο Θεός του Δημητρίου βοήθει μοι».

Χθες εόρτασε η Εκκλησία μας και πανηγύρισε η ενορία σας, αδελφοί μου, τη μνήμη του αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του μυροβλύτου. Και σήμερα τον τι­μου­με και πάλι με­θε­ορτα τιμώ­ντας συγχρόνως και τον μαθητή του, τον άγιο μάρτυρα Νέστορα.

Τους τιμούμε μαζί όχι μόνο γιατί ο ένας υπήρξε μαθητής του άλλου, όχι μόνο γιατί ο άγιος Νέστορας συνδέθηκε με τον Χρι­στο χάρη στο κήρυγμα του επάρ­χου της Θεσσα­λονίκης Δημητρίου στη Χαλκευ­τι­κη στοά της πόλεως, αλλά γιατί οι δυό τους συνδέ­θη­καν και με το μαρ­τύριο.

Η ευχή του διδασκάλου του, α­γίου Δημη­τρίου, ήταν αυτή που ενίσχυσε τον νεαρό Νέστορα να στα­θεί απέ­ναντι στον ειδωλο­λα­τρη Λυαίο, τον προσφιλή μονο­μάχο του αυ­τοκράτορα Μαξιμια­νού, που προ­κα­λούσε τους χρι­στια­νούς αμ­φι­σβη­τώντας τον Θεό, και η επίκλη­ση του ονό­ματος του αληθινού Θεού των χρι­στιανών ήταν αυτή που τον ανέ­δειξε νικητή του φο­βε­ρού Λυ­αίου. Κι έτσι ο νεαρός Νε­στορας αντί να στεφθεί νικητής από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα για τη νίκη του μέσα στο στάδιο, όπου κατα­τρο­­πωσε τον αντίπαλό του, στε­φθηκε στον ου­ρα­νο από τον βα­­σι­λέα Χριστό, γιατί ομολόγησε το όνο­μα και μαρ­τύρησε για αυτόν.

Τον ίδιο στέφανο του μαρτυρίου κέρδισε και ο άγιος μεγαλομάρτυς Δημήτριος, γιατί η δική του ευχή προς τον μαθητή του λογίσθηκε ως ομολογία πίστεως και αφορμή μαρτυρικού θανάτου, ώστε να τι­μώνται και οι δύο μαζί και να αποτελούν πρότυπο θάρρους και γενναιότητος, πρότυπο αγάπης και ομολογίας του Χριστού για όλους μας, αδελφοί μου.

Η ευχή όμως του αγίου Δημη­τρίου και η επίκληση του ονόμα­τος του Θεού που χάρισαν τη νίκη στον νεαρό χριστιανό, τον εορτα­ζο­μενο σήμερα άγιο Νέστορα, απο­τελούν ένα μάθημα πίστεως και ζωής και για μας. Μας δείχνουν πο­σο μεγάλη σημασία έχει το να επικαλούμεθα το όνομα του Θεού στην καθημερινότητά μας και να ζη­τούμε τις ευχές και τις πρε­σβεί­ες των αγίων μας.

Και μπορεί ε­μείς να μην έχουμε να αντιμε­τω­πίσουμε τον Λυαίο ή το μαρτύριο, όπως ο άγιος Νε­στο­ρας, αλλά αντιμετωπί­ζουμε όλοι μας, και ιδιαιτέρως τα παιδιά και οι νέοι μας, πολλές δυσκολίες στην καθη­μερινή μας ζωή, πολλά εμπόδια και πολλούς πειρασμούς, τα οποία πρε­πει να ξεπεράσουμε για να συ­νε­χίσουμε την πορεία μας.

Διαβάστε εδώ:  27 Οκτωβρίου: Εορτή του Αγίου Νέστωρος

Πολλές φορές, βέβαια, απογοη­τευ­ο­μεθα, γιατί δεν ξέρουμε που μπο­ρούμε να βρούμε βοήθεια και ενί­σχυση. Άλλοτε πάλι αναζη­τούμε βοήθεια και συμ­παράσταση στους αν­θρώπους, αλλά η βοήθειά τους είτε δεν είναι αποτε­λε­σμα­τική είτε μας προσφέρεται έναντι ποικίλων ανταλλαγμάτων. Άλλο­τε πα­λι κα­ταφεύγουμε στον Θεό ή στους αγί­ους μας, χω­ρις όμως να πιστεύ­ουμε βαθειά ότι μπορούν να μας βοη­θήσουν να βγούμε από τη δύσκολη θέση ή τον πειρασμό τον οποίο αντιμε­τω­πίζουμε.

Όμως ο Χριστός είναι σαφής και κατηγορηματικός· προσφέρει τη βοήθειά του σε όσους τη ζητούν με πίστη, και τους υπόσχεται ότι θα κατορθώσουν να κάνουν με­γάλα και σπουδαία πράγματα επι­καλούμενοι πάντοτε το όνομά του.

Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους αγίους μας. Οι άγιοι είναι πάντοτε πρόθυ­μοι συμπαραστάτες στον αγώνα μας· είναι πάντοτε έτοιμοι να μας στηρίζουν με τις ευχές τους και με τις πρεσβείες τους, αρκεί και εμείς να απευθυνόμεθα σε αυτούς με ακράδαντη πίστη και βεβαιότητα και όχι αμφιβάλλοντας ή χρησιμο­ποιώντας τους ως τελευταία δυ­να­­τότητα, όταν δεν έχουμε πλέον από ποιόν να ζητήσουμε βοήθεια.

Ας μην ξεχνούμε, αδελφοί μου, τη δύναμη που έχει το όνομα του Χριστού, στο άκουσμα και μόνο του οποίου ακόμη και τα δαιμόνια φρίττουν, και ας το επικαλούμεθα συνεχώς, όχι μόνο στις κρίσιμες στιγμές της ζωής μας, αλλά κα­θημερινά, ώστε να απο­τρέπει «τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού» που κινούνται εναντίον μας και να μας προφυλάσσει από τις παγί­δες του εχθρού, τις οποίες δεν μπο­ρούμε να δούμε και να αντι­ληφθούμε, και να μας ενι­σχύει στον πνευματικό μας αγώνα.

Και μαζί με το όνομα του Χριστού ας επικαλούμεθα και τις ευχές των αγίων μας, του αγίου του ο­ποίου το όνομα φέρουμε, των εορ­ταζομένων κάθε ημέρα αγίων και του προστάτου της ενορίας μας, ζητώντας πάντοτε τη βοήθεια και τη μεσι­τεία τους. Και να είμεθα, αδελφοί μου, βε­­βαιοι ότι θα δούμε και εμείς στη ζωή μας να συμβαίνει αυτό το οποίο συνέβη και στην περίπτωση του αγίου Νέστορος, ο οποίος με την επίκληση του Θεού του Δη­μη­τρίου, συνέτριψε τον Λυαίο.

Δείτε τις φωτογραφίες της Μητροπόλεως εδώ