Ι.Μ. Βεροίας: Εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης , Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Κουλούρας επί τη εορτή του .

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Ως τέκνα φωτός περιπατείτε».

Αυτή την προτροπή που απευ­θυ­νει ο απόστολος Παύλος στο ση­με­ρινό αποστολικό ανάγνωσμα προς τους χριστιανούς της Εφέ­σου, απευ­θύνει και προς όλους εμάς, που ήρθαμε σήμερα να τιμή­σουμε τον εορταζόμενο άγιο και θαυ­μα­τουργό Σπυρίδωνα.

Τι εννοεί όμως με την προτροπή αυτή ο απόστολος Παύλος; Και τι σημαίνει «τέκνα φωτός»;

Φως και σκότος είναι δύο έννοιες που σχετίζονται με την παρουσία και την απουσία του Θεού. Πριν από τη δημιουργία του κόσμου κυ­ριαρχούσε το σκο­τα­δι και ο Θε­ος ήταν εκείνος που έφερε το φως με την παρουσία του, διότι, όπως δια­κηρύσσει και ο ίδιος ο Χριστός, αυ­τος είναι το φως του κόσμου.

Όπου επομένως βρίσκεται ο Θεός υπάρχει φως, όπου απουσιάζει και κυριαρχεί ο διάβολος και η αμαρ­τία, εκεί επικρατεί το σκοτάδι. Γι᾽αυτό και στην Αγία Γραφή γι­νε­ται λόγος για τους «εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένους», στους οποίους «φως ανέτειλεν» με τη γέννηση του Χριστού. Όλοι, δηλαδή, οι άνθρωποι που ζούσαν στην ειδωλολατρεία, που πίστευ­αν σε ψεύτικους θεούς, όλοι αυτοί ζούσαν στο σκοτάδι της αγνωσίας, της αγνοίας της αληθείας και του αληθινού Θεού, και είδαν το «φως της γνώσεως», το οποίο είχαν στε­ρηθεί με την παρακοή και την πτω­ση των πρωτοπλάστων, στο προ­­σωπο του Χριστού, που γεννή­θη­κε στον κόσμο.

Όσοι, λοιπόν, πιστεύουν στον Χρι­­­στο, όσοι βαπτίσθηκαν στο όνο­­μα του και όσοι τον ακολου­θούν, αυτοί ζούν και περιπατούν στο φως. Αυτό εννοεί και ο μέγας απόστολος λέγοντας προς τους χρι­­στιανούς της Εφέσου ότι κα­πο­τε, πριν δηλαδή να γνωρίσετε τον Χριστό και το ευαγγέλιό του, βρι­σκόσασταν στο σκοτάδι. Τώρα όμως βρίσκεσθε μέσα στο φως του Κυρίου. Και καθώς βρίσκεσθε μέσα σε αυτό το φως, έχετε χρέος να βαδίζετε ως τέκνα φωτός.

Διαβάστε εδώ:  Η εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος στα Μύρα Λάρισας (ΦΩΤΟ)

Εάν αυτή η προτροπή ισχύει για τους χριστιανούς της Εφέσου που ήταν προηγουμένως ειδωλολά­τρες και γνώρισαν τον Χριστό με το κήρυγμα του αποστόλου, ισχύει, θα έλεγα, πολύ περισσότερο για μας, οι οποίοι γεννηθήκαμε μέσα στο φως του Χριστού, γεννηθήκαμε μέσα σε ένα χριστιανικό κόσμο και ζού­με μέσα σε αυτό το περιβάλλον το χρι­στι­α­νικό.

Για μας, λοιπόν, που διδαχθή­κα­με, όπως γράφει και πάλι ο από­στολος Παύλος για τον μαθητή του Τιμόθεο, «από βρέφους τα ιε­ρα γράμματα», δεν υπάρχει κανέ­νας άλλος τρόπος να ζούμε και να βαδίζουμε στον κόσμο παρά μόνο «ως τέκνα φωτός». Να ζούμε, δη­λαδή, όπως θέλει να ζούμε ο Χρι­στος, να ζούμε σύμφωνα με το θε­λημα και τις εντολές του και να μην εμπλεκόμεθα με τα έργα του σκότους, με τα έργα της αμαρτίας, τα οποία απομακρύνουν τον Θεό και τη χάρη του από τη ζωή μας και συγχρόνως απομακρύνουν και το φως του, έτσι ώστε να μην βλε­πουμε που και πως βαδίζουμε.

«Ως τέκνα φωτός περιπατείτε». Αυτή την προτροπή του αποστό­λου Παύλου ακολούθησε στη ζωή του και ο άγιος Σπυρίδων, επίσκο­πος Τριμυθούντος, ο θαυματουρ­γος, που τιμούμε σήμερα ιδιαιτέρως εδώ στην ενορία σας. Και την ακολούθησε ζώντας με ταπείνωση και απλότητα, προσφέροντας την αγάπη του στους αδελφούς του και μένοντας σταθερός στην πίστη και στην παράδοση της Εκκλη­σίας μας.

Πολλές φορές νομίζουμε ότι ει­ναι αρκετό το ότι έχουμε βαπτι­σθεί στο όνομα του Χριστού ή ότι τηρούμε ίσως τα τυπικά μας χριστιανι­κα καθήκοντα για να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι περιπατεί «ως τέκνον φωτός». Δεν αρκεί όμως αυτό, διότι μπορεί να είσαι μέσα στο φως, αλλά να μεταφέρεις μέσα σε αυτό το σκοτάδι σου. Μπορεί να αποφεύγεις το φως και να επιλέ­γεις τα σκιερά και ανήλια μέρη, ώστε να μην φαίνονται τα έργα του σκότους και της αμαρ­τίας τα οποία εργάζεσαι. Μπορεί να είσαι μέσα στο φως, αλλά να το αρ­νεί­σαι και να μην το αντέχεις, γιατί σε ενοχλεί και σε ελέγχει το φως του Κυρίου.

Δεν αρκεί, λοιπόν, να επαναπαυ­ο­­μεθα στο γεγονός ότι είμεθα με­λη της Εκκλησίας. Χρειάζεται και να προσπαθούμε και να αγω­νι­ζο­μεθα να ζούμε ως μέλη της Εκ­κλη­σίας του Χριστού, να ζούμε ως τέκνα φωτός, να ερ­γαζόμεθα τα έργα της αρετής και της αγάπης, τα οποία ζητά από εμάς ο Χριστός.

Αυτό έκανε και ο άγιος Σπυρίδων και όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας μας. Αγωνίσθηκαν, προσπάθησαν, πο­νεσαν για να βαδίσουν ως τε­κνα φωτός, για να ζήσουν την εν Χριστώ ζωή, γιατί δεν εύκολη ου­τε είναι χωρίς κόπο, γιατί έχει και πειρασμούς και δυσκολίες, κα­θως ο διάβολος προσπαθεί να μας πα­ρα­σύρει και να μας απο­μα­κρύνει από τον Χριστό και τις εντο­λες του. Όμως, όπως κανείς από εμάς δεν προ­τιμά να ζει στο φυσικό σκο­τάδι, όταν μπορεί να ζει στο φως, έτσι είναι αυτονόητο ότι ει­ναι προτιμότερο να ζούμε μέσα στο πνευματικό φως του Χριστού «ως τέκνα φωτός», παρά στο σκο­τάδι. Και αυτό ισχύει ακόμη περισ­σότερο, γιατί το πνευματικό φως είναι αιώνιο, και όσοι ζούν μέσα σε αυτό στη γη, θα ζούν μέσα στο ίδιο φως και όταν θα πάμε στον ουρανό. Σε αυτό το φως ζει και αυτό απολαμβάνει και ο άγιος Σπυρίδων και σε αυτό κα­λεί και εμάς όλους να ζήσουμε, επα­ναλαμβάνοντας σήμερα την προ­τροπή του αποστόλου Παύ­λου «ως τέκνα φωτός περιπα­τείτε». Ας τον ακούσουμε και ας τον μι­μη­θούμε.

Δείτε τις φωτογραφίες της Μητρόπολης εδώtilegrafima.gr