Ι. Μ. Μαρωνείας: Απολυτήριες εξετάσεις στη Σχολ. Βυζαντινής Μουσικής της

: Μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος πραγματοποιήθηκαν τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, τῆς ἑβδομάδος μετά τήν Πεντηκοστήν, 18ης Ἰουνίου 2019, οἱ πρῶτες ἀπολυτήριες, πτυχιακές καί διπλωματικές, ἐξετάσεις τῆς νεοσυστάτου Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς «ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ».

Στις ἐξετάσεις ἔλαβαν μέρος καί ἀπέκτησαν τόν ἀντίστοιχο τίτλο, τοῦ Διπλώματος ἤ τοῦ Πτυχίου, ὡς ἑξῆς:

Ἰατρίδης Χρῆστος (Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος), Δίπλωμα,
Καζᾶκος Γεώργιος, Πτυχίο,
Καραγιάννης Δημήτριος, Πτυχίο,
Κεσογλίδης Φώτιος, Πτυχίο,
Μαργαρίτης Κωνσταντῖνος, Πτυχίο,
Νασούδης Κωνσταντῖνος, Πτυχίο,
Νατσώλης Σωτήριος, Πτυχίο,
Ὁργιανέλης Ἠλίας, Πτυχίο, καί
Ἱερεύς Νεκτάριος Παπαλεξίου, Πτυχίο.

Ἡ Ἐπιτροπή ἁπαρτιζόταν ἐκ τῶν: 1) Σάββα Παρασκευαΐδη, Διευθυντή τῆς Σχολῆς, ὡς Πρόεδρο, 2) Ἀστεριάδη Μαργαρίτη, 3) Παπαγιάννη Γρηγόριο, 4) Παπαμιχαὴλ Βασίλειο, καί 5) Σαλαμάνη Ἀθανάσιο, ἅπαντας Καθηγητάς, ὡς Μέλη.

Ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς συνεχάρη τούς ἐξετασθέντας, ὑπενθύμισε δέ ὅτι στόχος τῆς Σχολῆς διά τῶν εὐχῶν τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος εἶναι νά ἀποφοιτήσουν ἱεροψάλτες μέ γνώσεις, ἱεροπρέπεια καί ἦθος, οἱ ὁποῖοι θά διακονήσουν μελλοντικά τά ἱερά ἀναλόγια τῆς Μητροπόλεώς μας καί κυρίως τῆς ὑπαίθρου.