Η εορτή της Αγίας Βαρβάρας στο Μπονάτο

Loading...


Λαμπρός ο εορτασμός της Αγίας Βαρβάρας στο Μπονάτο Ζακύνθου αν και ο καιρός τους τα χάλασε.

Χθες το απόγευμα με την συμμετοχή λίγων ευσεβών πιστών, εξαιτίας τής μεγάλης κακοκαιρίας και τού κρύου που για πρώτη φορά φέτος ενέσκηψε, εψάλησαν εσπερινοί ύμνοι προς την Αγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα, στον ναό τής Παναγούλας στο Μπανάτο, όπου υφίσταται παλαιότατη και περίτεχνη Καθέδρα Της.  

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ο πανηγυρικός εορτασμός και τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία. 
Αξίζει να μνημονευτεί ότι τήν Αθληφόρο ευλαβούνται ιδιαιτέρως όλοι στο νησί μας, εξαιτίας τού ότι θεωρείται ως εκδιώκουσα τις ασθένειες, ενθυμούμενοι μάλιστα το εν τη Ζακύνθω θαύμα Της, όταν το 1795 γλίτωσε τον τόπο μας από την επάρατη επιδημία τής Ευφλογίας (κοινώς: Βλογιάς). Ψάλλουμε χαρακτηριστικά στον τοπικό Παρακλητικό Κανόνας προς την Χάρη Της: «Δεύτε νήσος Ζακύνθου, δράμωμεν προς την θείαν εικόνα τής Μάρτυρος Βαρβάρας τής Αγίας και ασπασώμεθα ταύτην δεόμενοι, όπως μεσιτεύση των Κυρίω δοθήναι της ψυχής και του σώματος ίασιν». Και επίσης: «Παθών ημάς λύτρωσαι ώ Σεμνή, Βαρβάρα και νόσου ευφλογίας φθοροποιού, ίνα πάντες συνάμα χαρμοσύνως, τον σε δοξάσαντα Μάρτυς δοξάσωμεν».
1

1