Φθιώτιδος Νικόλαος: «Τον καιρό αυτό, που ο λαός μας δοκιμάζεται, μοναδική μας ελπίδα είναι η Παναγία»

Loading...


ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Κάλεσμα στους πιστούς να έρθουν κοντά στην και να την αγαπήσουν όπως μας αγαπά κι αυτή κάνει μέσω της Εγκυκλίου για την Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ο .

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα της Εκκλησίας.

Φωτόλουστη και στολισμένη με ουράνια δόξα είναι η σημερινή ημέρα της ενδόξου Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά την οποία η Μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πάντων ημών των Χριστιανών, αφού πρώτα υπηρέτησε το Μυστήριο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους προ­σφέροντας το σώμα της εις κατοικητήριον του Θεού, απέρχεται από την γήινη και εφήμερη ζωή στα ουράνια και αιώνια.

Εκπληρώνει το κοινόν χρέος του θανάτου από το οποίο ούτε αυτός ο Θεάνθρωπος εξαιρέθηκε και διέρχεται διά του τάφου στη ζωή. Το άσπιλο σώμα της, το οποίο αξιώθηκε να φιλοξενήσει τον Θεό «ουκ εναπομένει εν τω θα­νάτω, ουδ΄ υπό της φθοράς διαλύεται», όπως διακηρύσσουν οι Θεοφόροι Πα­τέρες μας, αλλά «την ζωήν η κυήσασα προς ζωήν μεταβέβηκεν».

Εορτάζομε και πανηγυρίζομε σήμερα με τρόπο αντιφατικό για τους ανθρώπους, που είναι άγευστοι των χαρισμάτων του Πνεύματος. Εορτά­ζο­με ένα θάνατο. Τον θάνατο της Μητέρας του Θεού. Πανηγυρί­ζο­με για μια αναχώρηση από τα εγκόσμια.

Η Παναγία με την κοίμησή της ενώθηκε εν τη Εκκλησία μετά του Υιού της. Τώρα μαζί με τον Χριστό ευρισκομένη ευεργετεί, σκεπάζει, προ­στα­τεύει διά των μεσιτειών της το ανθρώπινο γένος. Γι΄ αυτό χαίρομε και πα­νηγυρίζομε. Έχομε μόνιμη μεσίτρια στον Χριστό, προς την οποία διαβιβαζουμε τα αιτήματά μας, αναμένοντες την απάντηση της αγάπης της.

Το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι για όλους μας ελπίδα ζωντανή. Στις ώρες του πόνου και των θλίψεων, που ομοιάζουν ανυπέρ­βλη­τες, δεν βαδίζουμε μόνοι. Έχουμε δίπλα μας το δικό της χέρι, που μας στη­ρι­ζει και τη δική της καρδιά, που μας παρηγορεί.

Χρέος όλων μας προς την Παναγία είναι να ενωθούμε μαζί της και όπως λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός: «συνεισέλθωμεν ένδον του μνήματος και συνεκρωθώμεν … συζώντες δε ζωήν απαθή και ακήρατον».

Χαρά της Θεοτόκου είναι να ζούμε την ζωήν του Χριστού και να τη­ρού­με τις εντολές Του. Τότε ο θάνατος γίνεται ζωή και οι πίκρες ευτυχία. Η Θεοτόκος είναι ενωμένη με τον Χριστό στη ζωή και στο θάνατο. Κάθε εγκώμιο της εορτής έχει αναφορά στον Χριστό. «Εν ταίς του Υιού χερσί την παναγίαν παρατίθεται ψυχήν».

Ο Ιερός υμνογράφος στα στιχηρά προσόμοια αναφωνεί: «Κεχαριτωμενη χαίρε μετά σού ο Κύριος» και στο τέλος του οκταήχου δοξαστικού του Εσπε­ρινού πάλι λέγει: «Διό άχραντε Θεοτόκε, αεί συν ζωηφόρω Βασιλεί και τόκω ζώσα, πρέσβευε διηνεκώς…».

Η Παναγία ακολούθησε «τας οδούς του Σωτήρος» και δείχνει σε όλους μας τον ίδιο δρόμο, την ένωσή μας με τον Χριστό.

Αγαπητοί αδελφοί.

Την ευφροσύνη της ζωής του Χριστού μας χαρίζει η παρούσα εορτή της Θεομήτορος. Την ευλογία της παρουσίας του Χριστού διά της Θεοτόκου μας προσφέρει η πάνσεπτος Κοίμησή της. Χαρείτε με αυτόν τον τρόπο την θεοστόλιστη με ουράνια δόξα εορτή της Παναγίας και φωταγωγηθείτε με το φως της αναστασεως.

Τον καιρό αυτό, που το έθνος μας συνθλίβεται και ο λαός μας δοκιμαζεται, άλλην ελπίδα δεν έχομε από την Μεγαλόχαρη Παναγία. Ας καταφυγωμε στην Χάρη της και με πίστη ας ανοίξωμε την καρδιά μας να την παρακαλέσωμε: «Διάσωσον από κινδύνους τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν εις σε καταφεύγομεν ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν».

Σε όλους εύχομαι, αδελφοί μου, πλουσίαν και ακοίμητον την θεο­μη­το­ρικήν προστασίαν.

Μετά πατρικών ευχών και αγάπης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ