Φλώρινα: Συγχαρητήρια Επιστολή Μητροπολίτη στον Υπουργό για Αστυνομία Φλώρινας

Loading...


Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Δένδια απέστειλε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητος για τα άξια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποία όπως λέει κοσμούν και τιμούν με την παρουσία τους και τη δραστηριοποίηση τους στη θέση και το λειτούργημα το οποίο επιτελούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον Αστυνομικό Διευθυντή Φλώρινας Ταξίαρχο κ. Πέτρο Λάτμο και τον Διοικητή Ασφαλείας Απόστολο Παραστατίδη καθώς «χάρις εις τας πρωτοβουλίας, προσπάθειας και συντονισμένας ενεργείας των οποίων, τη συνδρομή των Α’ και Β’ Ὁμάδων Πρόληψης και… Καταστολής Εγκληματικότητας της Αστυνομικής Διευθύνσεως Φλωρίνης, απετράπη ένοπλος ληστεία εις τα Γραφεία της καθ᾽ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως την Κυριακή 3 Μαρτίου.

Εις καιρούς και χρόνους, καθ᾽ ους ἡ Πατρις ημων υφίσταται ποικίλας δοκιμασίας, η μετα συγκινητικης αφοσιώσεως επιτέλεσις του καθήκοντος, ως και πασα ενέργεια υπηρετούσα το Εθνικόν και κοινωνικόν καλόν καθίστανται αξιάγαστον και αξιομίμητον υπόδειγμα δι᾽ όλον τον λαόν μας, εμπεδώνουν δε ετι περισσότερον τόσον το αίσθημα ασφαλείας εις την ψυχην των πολιτών όσον και εμπιστοσύνης προς τους ένστόλους λειτουργούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επί δε τούτοις, επικαλούμενοι εφ᾽ υμάς πάσαν παρά Θεού Χάριν και ευλογίαν, διατελούμεν»