Φλώρινα: Επιστολή του Μητροπολίτη Θεόκλητου στον Υπουργό Άμυνας για την 9η Ταξιαρχία

Loading...


Επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με την απομάκρυνση της 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού από το Αμύνταιο Φλώρινας απέστειλε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίς κ. Θεόκλητος.

Όπως αναφέρει ο Μητροπολίτης «εις μίαν εποχήν, κατά την οποίαν η φιλτάτη μας Ελλάς στενάζει υπό το βάρος της διογκουμένης κρίσεως, ενώ διάφοροι «φίλοι» και εχθροὶ καραδοκούν δια να αρπάξουν ὅ,τι μπορούν εκ του ταλαιπώρου σώματος της χώρας μας, φρονούμεν ότι η θωράκισις και ουχὶ η αποδυνάμωσις των συνόρων οφείλει να είναι η πρώτη μέριμνα καὶ προτεραιότης της Κυβερνήσεως και παντός αρμοδίου.
Αναλογίζεται η Ελληνικὴ Κυβέρνησις τί μήνυμα αποστέλλει εις τους βορείους γείτονάς μας, όταν συμπεριφέρηται κατ᾽ αυτὸν τὸν τρόπον εις τας ακριτικάς περιοχὰς της Έλλάδος; Συναισθάνεται ότι τας παραδίδει αμαχητὶ εἰς τας χείρας του εχθρού;».

Υπογραμμίζει τέλος πως ο ίδιος, οι φορείς και οι κάτοικοι της Φλώρινας δηλώνουν απεριφράστως ότι θα αγωνιστούν για τη διατήρηση και ενίσχυση της Ταξιαρχίας στην Φλώρινα καθώς και ότι δεν πρόκειται να υποστείλουν τη σημαία του αγώνα μέχρι τελικής δικαίωσης. «Ετάχθημεν να διαφυλάττωμεν τα σύνορα της Πατρίδος μας και το θεωρούμεν μεγίστην τιμήν» προσθέτει τέλος σημειώνοντας πως «απο την Φλώριναν αρχίζει η Ελλάς. Δεν τελειώνει και δεν πεθαίνει εδώ, δεν θα το επιτρέψωμεν να πεθάνη εδώ. Ποτέ».