Επιστολή του Σάμου Ευσεβίου στον Υπουργό Παιδείας

Loading...


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου καί Ικαρίας κ.κ. Ευσέβιος παρακολουθώντας μέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον από καιρού τήν υπόθεση τής επιχειρούμενης συνένωσης τού Τμήματος Στατιστικής καί Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών τού Πανεπιστημίου Αιγαίου, πού εδρεύει στό Καρλόβασι τής Σάμου μέ τό Τμήμα Μαθηματικών τού Πανεπιστημίου Αιγαίου καί κατόπιν συναντήσεων καί επικοινωνίας μέ διαφόρους αρμοδίους φορείς απέστειλε πρός τόν Υπουργόν Παιδείας τήν κάτωθι επιστολήν:

«Σέ μιά εποχή, πού οι αξίες αμφισβητούνται, οι θεσμοί διακυβεύονται, η οικονομική κρίσις μαστίζει τίς περισσότερες οικογένειες τών Νησιών μας, μέ τά δυσβάστακτα χρέη… τίς διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις, αλλά τήν ανεπαρκή σύνδεση τών Νησιών μας μέ τό κέντρο, τήν αύξηση τών ναύλων καί τών εισιτηρίων, τήν υποβάθμιση τών θαλασσίων καί αεροπορικών συγκοινωνιών, τό κλείσιμο υπηρεσιών καί φορέων έρχεται τό Υπουργείο Παιδείας μέ τό σχέδιο ΑΘΗΝΑ καί προτείνει τήν συνένωση τού Τμήματος Στατιστικής καί Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών τού Πανεπιστημίου Αιγαίου, πού εδρεύει στό Καρλόβασι τής Σάμου μέ τό Τμήμα Μαθηματικών τού Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ως  Έλληνες ακρίτες βιώνουμε τήν εγκατάλειψη από τό Κράτος καί δεχόμαστε τήν μία ταπείνωσιν μετά τήν άλλην!

Η Τοπική μας Εκκλησία, η οποία πάντοτε μέ όλες της τίς δυνάμεις συμβάλλει στήν ενότητα, τή συσπείρωση καί τήν αλληλοβοήθεια μεταξύ τού Λαού, αναγκάζεται πλέον γιά μία ακόμη φορά νά υψώσει έντονη τήν φωνή διαμαρτυρίας, ενώνοντας αυτήν μετά τών άλλων φορέων γιά νά μήν προχωρήσετε στήν συγχώνευση  τού Τμήματος Στατιστικής καί Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

Γιατί άραγε, ένα δυναμικό αναπτυσσόμενο Τμήμα, πού έχει δώσει πλούσιο καί αξιόλογο δείγμα γραφής, πρέπει νά συγχωνευθεί; Αφ’ ής στιγμής μάλιστα τό Τμήμα Στατιστικής είναι τό μοναδικό στήν Ελλάδα, πού συνδυάζει μέ ενιαίο καί μελετημένο τρόπο τά αναλογιστικά, τά χρηματοοικονομικά, τήν στατιστική καί τά μαθηματικά, όπως απαιτεί η σύγχρονη διεθνής οπτική καί ήδη έχει αναγνωρισθεί διεθνώς;

Παρακαλούμε λοιπόν τό Τμήμα Στατιστικής καί Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Σάμου νά παραμείνει ανεξάρτητο καί νά συνεχίσει τήν αυτόνομη πορεία του, διότι τούτο θά ωφελήσει όχι μόνο τούς κατοίκους τού ακριτικού μας Νησιού, αλλά τήν καθόλου Ελληνική Κοινωνία, καθώς παρέχει στήν νέα γεννιά ευρεία μόρφωση καί συμβάλλει ουσιαστικά στήν αναπτυξιακή πορεία τής Χώρας μας, πολλώ δε μάλλον αποτελεί κίνητρο ανάπτυξης καί γιά τήν τοπική κοινωνία καί τά Νησιά μας».Ετικέτες