Εκδήλωση του Συλλόγου Προστασίας του Παιδιού και της Ι.Μ. Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της η Χριστουγεννιάτικη του Συλλόγου Προαστασίας του Παιδιού, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας.

Στην εκδήλωση ακούστηκαν χριστουγεννιάτικοι ύμνοι και τραγούδια ενώ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε πατρικούς λόγους τόσο στα μέλη του Σωματείου Προστασίας του Παιδιού, όσο και στα παιδιά και τις οικογένειές τους που παραβρέθηκαν στη γιορτή.
Τέλος ο Σεβασμιώτατος έκοψε την πρωτοχροννιάτικη βασιλόπιττα και μοίρασε στα παιδιά τα χριστουγεννιάτικα δώρα του Συλλόγου.

 

Διαβάστε εδώ:  Απονομή υποτροφιών και χρηματικών βραβείων σε μαθητές από τον Βέροιας (ΦΩΤΟ)
Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Η εορτή των Χριστουγέννων ει­ναι, λέμε συχνά, η γιορτή των παι­διών. Είναι η γιορτή που τα παιδιά χαίρονται περισσότερο ίσως από κάθε άλλη.
Αν ψάξει κανείς να βρεί μία εξή­γηση, ίσως δεν θα τα καταφέρει. Μερικοί θεωρούν ότι ίσως είναι τα δώρα που φέρνουν τη χαρά. Ίσως όμως πε­ρισσότερο από αυτά είναι η παι­δική διαίσθηση, ίσως είναι η χαρά που αισθάνονται πάντοτε τα παιδιά, όταν βλέπουν παιδιά. Και τα Χριστούγεννα βλέπουν το κυ­ριο πρόσωπο της εορτής, τον ίδιο τον Χριστό, ως παιδί, ως βρε­φος στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, και αυ­το είναι που κάνει τα παι­διά να χαί­ρονται τόσο πολύ.

 
Γιατί δεν είναι μικρή τιμή να γι­νε­­ται ο Χριστός βρέφος και να ερ­χε­ται στη γη. Δεν είναι μικρή τιμή να δείχνει αυτή την εξαιρετική συμ­πάθεια στα παιδιά και να τα ανα­δεικνύει στη συνέχεια ως προ­τυπα για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να κερδίσουν τη βασι­λεία του, λέγοντας: «αν δεν στρα­φείτε και δεν γίνετε σαν τα παι­διά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών».

 
Και γιατί δείχνει ο Χριστός αυτή την προτίμηση και τη συμπάθεια στα παιδιά; Γιατί έρχεται στη γη ως βρέφος; Έρχεται ως βρέφος στη γη για να μας διδάξει την ταπείνωση. Έρχεται ως βρε­φος σε μία εποχή που τα παιδιά δεν είχαν καμία αξία και κα­νε­να δικαίωμα στον κόσμο των ενηλίκων. Και ερ­χεται να τους δώσει αξία και ση­μασία. Έρχεται να αναβαθμίσει τη θέση τους και να αναδείξει την αξία τους, γιατί τα παιδιά είναι πλα­σματα του Θεού και βρίσκο­νται πιο κοντά στον Θεό από τον κάθε άνθρωπο, γιατί η αμαρτία δεν πρόλαβε να μο­λύνει τις αγνές ψυχές τους.

 
Γι᾽ αυτό και ο Χριστός προβάλλει τα παιδιά. Γι᾽ αυτό και τα θέτει υπό την προστασία, για να μην μπο­ρέσει η κακία των ανθρώπων να τα βλάψει. Γι᾽ αυτό και τα προ­βάλλει ως παράδειγμα για όλους μας και εφιστά την προσοχή μας στην ευθύνη που έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, τονίζοντάς μας πόση αξία έχει να ποτίσουμε «ένα των μι­κρων τούτων ποτήριον ψυχρού ύδατος» και πόσο μεγάλη θα είναι η ανταμοιβή μας γι᾽ αυτό.

Αυτό το χρέος μας απέναντι στα παιδιά, το χρέος μας να τα προστα­τεύουμε και να τα υπερασπι­ζο­με­θα, μας υπενθυμίζει και η σημε­ρι­νη εκδήλωση του Συλλόγου προ­στα­σίας του παιδιού που πραγμα­το­ποιείται σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολή μας.

 
Και είναι χρέος και ευθύνη όχι μόνο γι᾽αυ­τες τις ημέρες, αλλά για όλο τον χρόνο, γιατί παρά την προ­οδο που υποτίθεται ότι έχει κα­νει η κοι­νωνία μας στο θέμα των δικαιω­μάτων του παιδιού, γι­νο­μαστε όλοι μάρτυρες των δυ­σκο­λιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και στην πατρίδα μας, δυ­στυχώς, αλλά και σε όλο τον κο­σμο, στις χώρες όπου υπάρχει πο­λε­μος, προσφυ­για και ανέχεια αλλά και στον θεωρούμενο πολι­τι­σμένο κόσμο. Τα πρόσωπα των παι­διών γύρω μας, αλλά και στους δέκτες των τηλεοράσεών μας και στις οθόνες των υπολογιστών μας, πρέπει να μην μας αφήνουν να ησυχάζουμε.

 
Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι και ο Οικουμενικός μας Πατριάρ­χης με το Χριστουγεννιάτικο μη­νυ­μα του πριν από λίγες ημέρες, ανακήρυξε το έτος 2017 ως έτος προστασίας της ιερότητος της παι­δι­κης ηλικίας από κάθε είδους κιν­δυνο που την απειλεί στον συγ­χρονο κόσμο μας, γιατί τα παιδιά αποτελούν το μέλλον του κόσμου μας και η φροντίδα μας γι᾽ αυτά είναι φροντίδα και μέριμνα για τον κόσμο, και επομένως και για τον ίδιο μας τον εαυτό.

Είναι χρε­ος και ευθύνη μας απέναντι στα παιδιά μας, γιατί όλα τα παι­διά είναι δικά μας, αλλά και χρέος και ευθύνη απέναντι στον Θεό, που έγι­νε παιδί, που «νη­πία­σε», για τη δική μας σω­τηρία και για να μας δείξει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθή­σουμε και εμείς· που έγινε παιδί για να μας διδάξει με απλό και κα­τα­νο­η­το τρόπο ότι Χριστούγεννα δεν σημαίνει μόνο στολίδια και φώτα και τραγούδια. Σημαίνει και όλα αυτά, αλλά σημαίνει να προσ­φε­ρεις αγάπη και να γίνεσαι μι­κρος για χάρη του μικρού, να σκυ­βεις για να κατανοήσεις τον άλλο άνθρωπο, να ανοίγεις την καρδιά σου για να δεχθείς τον Χρι­στο που ήλθε στον κόσμο για να μας σώσει και να χαρίσει σε όλους μας την αθωότητα των παιδιών, που μας καλεί να μιμηθούμε και να προ­στα­τεύσουμε.

 
Και αυτό εύχομαι να γίνει πραγ­μα­τικότητα τη νέα χρονιά που αρχίζει σε λίγες ημέρες. Να γίνει πραγματικότητα για τα παιδιά όλου του κόσμου, αλλά και για όλα τα παιδιά της πόλεώς μας και της επαρχίας μας.