Διευθυντής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος

Loading...


Διευθυντής του Τομέα Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξελέγη ο .

Στις 18 Ιουνίου εγκρίθηκε το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, με βάση το οποίο εξελέγη διευθυντής ο κ. Χρυσόστομος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας.

Η θητεία είναι για ένα χρόνο, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.tilegrafima.gr