Άρχισαν τα όργανα για τον Πάπα στην Ελλάδα – Η πρώτη αντίδραση του Κυθήρων

Loading...


Ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήνων Σεραφείμ στο κυριακάτικο κήρυγμά του αναφέρθηκε σε ζητήματα της Ορθοδοξίας, όπως το ουκρανικό, αλλά και στη φημολογούμενη άφιξη του στην Ελλάδα του καλοκαίρι.

Το κήρυγμά του:

“Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά.-Το Ιερό Τριώδιο έχει, ως γνωστόν, διάρκεια 70 ημερών. Αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τερματίζει το Μέγα Σάββατο. Εμπεριέχει την προκαθάρσιμη περίοδο των τριών πρώτων εβδομάδων, μέχρι και την Κυριακή της Τυρινής. Την κατανυκτική περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία έχει την αρχή της από την Καθαρά Δευτέρα και εκτείνεται μέχρι και την Παρασκευή προ του Σαββάτου του Λαζάρου. Και την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, «τα Άγια των Αγίων» του Ιερού Τριωδίου, από την Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και το Μέγα Σάββατο.

«Της μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα …». «Της σωτηρίας εύθυνόν μοι τρίβους Θεοτόκε…»ψάλλουμε κατανυκτικά με την έναρξιν του Ιερού Τριωδίου. Μετάνοια και σωτηρία οι δύο υψηλοί πνευματικοί στόχοι και τα ιερά επιτεύγματα των ορθοδόξων πιστών, τα οποία κατορθώνονται με την Χάρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με την εν Αγίω Πνεύματι ζωή και την ψυχοσωματική άσκησι, η οποία αποσκοπεί εις την τήρησιν των θείων εντολών και την εφαρμογή του θείου θελήματος.

Μετάνοια! «Κανένας από εκείνους, οι οποίοι ζούν μέσα στην αμαρτία, να μη περιπίπτη σε απόγνωσι, συνιστά ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά και κανένας από τους εναρέτους να μην επαναπαύεται. Να μη ξεθαρρεύη και αυτός. Διότι η πόρνη θα τον ξεπεράση. Αλλά και ο αμαρτωλός να μην απογοητεύεται, διότι είναι δυνατόν να ξεπεράση τον πρώτο (με την ειλικρινή του μετάνοια)… Όταν επιστρέψωμε στη θερμή αγάπη του Θεού, Εκείνος ξεχνάει τα προηγούμενα. Ο Θεός δεν είναι όπως οι άνθρωποι. Δεν επιτιμά τις προηγούμενες πράξεις μας (για τις οποίες μετανοήσαμε ειλικρινά). Και αν μετανοήσωμε, δεν ερωτά, γιατί αφήσαμε τόσο χρόνο. Αλλά μας αγαπά, όταν επιστρέψωμε κοντά Του, αρκεί μόνο να επιστρέψωμε καθώς πρέπει (με αληθινή μετάνοια)» (Ε.Π.Ε. 11, 632).

«Τα σπίτια, όταν παλιώσουν, πάντοτε τα διορθώνουμε, λέγει σε άλλο σημείο ο ιερός Χρυσόστομος. Αυτό να κάνης και με τον εαυτό σου. Αμάρτησες σήμερα; Πάλιωσες, δηλαδή, την ψυχή σου (έγινες παλαιός άνθρωπος); Να μην απογοητευθής, ούτε να ξαναπέσης, αλλά να ξανακάνης καινούργιο το πνευματικό σου σπίτι.Πως; Με την μετάνοια, με τα δάκρυα, με την εξομολόγησι και με την επιτέλεσι καλών έργων. Και αυτό να μη παύσης ποτέ να το κάνης» (Ε.Π.Ε. 17, 442).

Μετάνοια και σωτηρία! «Η σωτηρία, τονίζει ο άγιος Χρυσόστομος, δεν γίνεται από δικούς μας κόπους, ούτε από κατορθώματα, αλλά από αγάπη. Ούτε μόνο από την αγάπη του Θεού, ούτε μόνο από τη δική μας αρετή. Διότι, αν γινόταν μόνο από την αγάπη Του, έπρεπε να σωθούμε όλοι. Αν πάλι γινόταν μόνο από τη δική μας αρετή, θα ήταν περιττή η παρουσία του Κυρίου και όλα τα έργα της Θείας Οικονομίας. Δεν συντελείται όμως (η σωτηρία μας) ούτε από την αγάπη του Θεού μόνο, ούτε από την δική μας αρετή μόνο, αλλά με την συνεργασία και των δύο» (Ε.Π.Ε. 20, 424).
Αδελφοί μου,

«Της σωτηρίας εύθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε» ψάλλουμε κατά την διάρκεια της ιεράς και κατανυκτικής περιόδου του Ιερού Τριωδίου. Μετάνοια και σωτηρία! Μετάνοια, ο αληθής δρόμος της κατά Χριστόν και εν Αγίω Πνεύματι θεοφιλούς χριστιανικής ζωής.Μετάνοια, η μακαρία οδός του Κυρίου και Θεού μας και ο πλέον θεάρεστος τρόπος ζωής. Η αληθινή ισόβιος μετάνοια οδηγεί επί του ασφαλούς και εξασφαλίζει την εν Χριστώ Ιησού σωτηρίαν, αφού «εν ουδενί άλλω (ονόματι) η σωτηρία ημών».
Η ζωή της μετανοίας και η προσοικείωσις της εν Χριστώ σωτηρίας μας περιθριγκώνουν πνευματικά και μας προστατεύουν και προφυλάσσουν από την δουλεία και αιχμαλωσία του διαβόλου και των πονηρών πνευμάτων, της αμαρτίας και του κακού.

Το Ιερό Τριώδιο, με την σταδιακή αποχή από τις αρτύσιμες τροφές και την πνευματική νηστεία, με την προσευχή και την πλούσια λατρευτική ζωή, με τα μηνύματα μετανοίας και ψυχικής ανανήψεως, βοηθεί τους πιστούς εις τον πνευματικό αγώνα και την επιτυχία εις τα πνευματικά γυμνάσματα της ψυχής. Αντίθετα, το κοσμικό τριόδιο (με όμικρον), δηλ. το γύρισμα αυτές τις ξεχωριστές ημέρες στις τριόδους και τα σοκκάκια της αμαρτίας, και μάλιστα με τις καρναβαλικές μεταμφιέσεις και εκδηλώσεις, αλλοτριώνει και αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο από το πνεύμα της κατανυκτικής προσευχής, του πνευματικού αγώνος και της αγαθής εν Κυρίω αναστροφής της αγίας αυτής περιόδου.

Διαβάστε εδώ:  Φέρνουν τον Πάπα στην Ελλάδα - Γιατί τόσο μυστικότητα ;

Εις τα θέματα της προσευχής «του σταδίου αυτού των αρετών» ας προστεθούν και τα ακόλουθα : Η πλήρης κατάπαυσις του πυρός (των μεγάλων και παρατεταμένων πυρκαιών) εις την ήπειρον της Αυστραλίας. Η αποτροπή των ισχυρών σεισμικών δονήσεων εις την γείτονα προς ανατολάς χώραν, αλλά και της επικρεμαμένης πολεμικής απειλής. Η αποσόβησις της απειλής του σεισμού από την γείτονα προς βορράν χώραν της Αλβανίας και η σύντομος αποκατάστασις των ζημιών εις τας δύο αυτάς χώρας.

Και το κυριώτερο : Η ειρήνευσις και αποκατάστασις της εν Αγίω Πνεύματι ενότητος και κοινωνίας πασών των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, των συγκροτουσών την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Όλες οι κατά τόπους Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, πλην τριών, δεν αποδέχονται το γενόμενον μέγα κανονικόν ατόπημα της αναγνωρίσεως ως Κανονικής «Αυτοκεφάλου Εκκλησίας» το εκ σχισματικών, αφωρισμένων, καθηρημένων και αχειροτονήτων παγέν μόρφωμα, ενώ παρηγκωνίσθη και ηγνοήθη τελικώς η υπό τον κανονικόν Πρωθιεράρχην κ.Ονούφριον χορεία των Κανονικών Ιεραρχών και τα εκατομμύρια πιστών, οι οποίοι ευρίσκονται εν διωγμώ. Και ενώ είναι καθημαγμένη, διωκομένη και κακοποιημένη η Κανονική Εκκλησία της Ουκρανίας γίνονται πανηγυρισμοί διά την επέτειον ενός έτους από της αποδόσεως της «Αυτοκεφαλίας»!

Ταπεινώς φρονούμεν, ομού μετά των ένδεκα (11) Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ότι η χαίνουσα αυτή πληγή, η οποία τραυματίζει καιρίως το άγιο Σώμα της Μιάς και Μόνης Ορθοδόξου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δεν θα επουλωθή, εάν δεν επιλυθή το σοβαρώτατον αυτό κανονικό ζήτημα πανορθοδόξως, διά Πανορθοδόξου Συνόδου. Ο χρόνος, οι ασκούμενες πιέσεις και οι πομπώδεις τελετές και συμπροσευχές με ετεροδόξους και ετεροθρήσκους επιδεινώνουν αντί να ιατρεύσουν τα τραύματα. Και η μελετωμένη προσκυνηματική επίσκεψις του άρχοντος του Βατικανού εις τα βήματα -τα μέρη όπου περιώδευσε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος φοβούμεθα, ότι δεν θα επιφέρη αγαθά αποτελέσματα. Μόνον, εάν προηγουμένως γίνη πλήρως αποδεκτή η θεολογία και η εκκλησιολογία του Αποστόλου των Εθνών Παύλου εν βαθεία ταπεινώσει και συστολή και η αποκήρυξις των αιρετικών δοξασιών η θεοφιλής μετάνοια θα κατορθώση το σωτήριο έργο της.

Ευχόμενος από καρδίας ευλογημένο, ειρηνικό και καλλίκαρπο το Ιερό Τριώδιο και καλή μετάνοια και σωτηρία ψυχής, διατελώ,

Με πατρικές ευχές και αγάπη Χριστού
Ο Μητροπολίτης
†Ο

 • Διαβάστε όλες τις ειδήσεις  και τα εκκλησιαστικά ΝΕΑ από το vimaorthodoxias.gr • Ορθοδοξία : Όλα τα ΝΕΑ για τις μητροπόλεις

  Επικαιρότητα ΕΔΩ 

  Εορτολόγιο : Γιορτή σήμερα - Όλες οι γιορτές

  Όλες οι προσευχές : Προσευχή 

   
 • tilegrafima.gr