Από την Ιαπωνία μοναχή στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στην Ανατολή Λάρισας

Loading...


Από την Ιαπωνία και τον προτεσταντισμό στην Ελλάδα και στο ορθόδοξο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, στην Ανατολή Λάρισας.

Προσευχόμαστε για όλους τους Ιάπωνες να βρουν το δρόμο για την αρχαία, Ορθόδοξη χριστιανική πίστη της ΜΙΑΣ, ΑΓΪΑΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 1