Αγιασμός για την έναρξη λειτουργίας του ιατρείου χρονίων νευρολογικών παθήσεων «Άγιος Λουκάς» της Μητροπ. Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος  τέλεσε για την έναρξη λειτουργίας του χρονίων νευρολογικών παθήσεων της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως ο Ιατρός» που λειτουργεί στον 6ο όροφο στο κτίριο της Ιεράς Μητροπόλεως επί της οδού Βενιζέλου 29 (ύπερθεν του Βιβλιοπωλείου «Παύλειος Λόγος».

Μετά τον αγιασμό ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε πατρικούς λόγους ενώ ομίλησε και η ΔΙευθύντρια του Κέντρου κ. Βασιλική Κώστα, Καθγήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
Στον αγιασμό παρέστησαν και οι αρχιερείς – εκπρόσωποι των Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών κατά τις οερτές για τα 1100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Κλήμη Αχρίδος.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ

Μία από τις δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, είναι και αυτή του Ιατρικού Κέντρου χρονίως νευρο­λο­γικώς πασχόντων «Ο άγιος Λουκάς», το οποίο λειτουργεί πολ­λα χρόνια τώρα στη Βέροια εξυπη­ρε­τώντας ανάγκες των αδελφών μας που αν­τιμετωπίζουν τέτοια προβλή­μα­τα και καλύπτοντας ένα κενό το οποίο δυστυχώς δεν κα­λύπτεται από τις κρατικές δομές πε­ριθάλψεως και του οποίου τη λειτουργία για φέτος εγκαινιά­ζου­με σήμερα με την τέλεση του Αγια­σμού.
Όπως πολλοί γνωρίζετε και όπως επαναλαμβάνω κάθε φορά, η λειτουργία αυτού του Κέντρου στηρίζεται στην εθελοντική προσ­φο­ρα αγάπης της καθηγη­τρι­ας της Ια­τρικής Σχολής του Αρι­στο­τελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λο­νι­κης κ. Βα­­σιλικής Κώστα, που παρά τις πολλές της υποχρεώσεις στη Θεσσαλονίκη με πολλή αγάπη στηρίζει αυτή την προσπάθειά μας και με την προσωπική της παρου­σία και με την επιστημονική της κατάρτιση. Στηρίζεται όμως το Κέντρο μας και στη βοήθεια και τη σύμπραξη των Εθελο­ν­τριών αδελ­­φων του Πα­ραρ­τη­μα­τος του Ελληνικού Ερυ­θρού Σταυ­ρού της πόλεώς μας, που προσφέρουν ανε­κτίμητες υπη­ρεσίες στους πάσχο­ντες συναν­θρω­πους μας και στις οι­κο­γε­νειές τους που έχουν με­γάλη ανά­γκη από τη στήριξη και τη βοή­θεια που προσ­φέρει το Ια­τρικό Κέντρο της Μη­τροπόλεώς μας.
Η προσφορά αυτή μπορεί βέβαια να μην καλύπτει όλες τις ανάγκες που υπάρχουν είναι όμως μία προσπάθεια που κάνει η Ιερά Μη­τρόπολή μας με τη συμπα­ράσταση των συνεργατών της για να ανα­κου­φίσουμε όσο μπορούμε τους ασθενείς αδελφούς μας και να διευκολύνουμε και τους οικείους τους ώστε να μπορούν να βοη­θη­σουν και να στηρίξουν και εκείνοι με τη σειρά τους καλύτερα τους πάσχοντες συγγενείς τους.
Επιπλέον η λειτουργία του Κε­ντρου μας δίνει ένα μήνυμα αισιο­δο­ξίας και ελπίδας ότι με την αλ­λη­λεγγύη, με την εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά αγάπης μπο­ρούμε στη δύσκολη αυτή επο­χη της κρίσεως που περνάμε να κάνουμε πολλά. Δίνει το μη­νυμα ότι, όταν ο ένας είναι προ­θυ­μος να απλώσει το χέρι του στον διπλανό του, κανείς δεν είναι μο­νος, κα­νείς δεν είναι αβοή­θη­τος, αλλά όλοι είμαστε μαζί, ενωμένοι ως μέλη του ίδιου σώματος, του σω­ματος του Χριστού.
Με την ευκαιρία, λοιπόν, της ενάρ­ξεως της λειτουργίας του Κε­ντρου μας θέλω να ευχαρι­στήσω και πάλι την καθηγήτρια κυρία Κω­στα, τις εθελόντριές μας και όσους στηρίζουν με κάθε τρόπο και αυτή την προσπάθεια και να ευχηθώ ο Θεός διά πρεσβειών του αγίου Λουκά, αρχιεπισκόπου Συμ­φερουπόλεως του θαυματουργού να σας ανταποδίδει την αγάπη σας και την προσφορά σας με τη χάρη και την ευλογία του.

30317487234_f51e9ca86a_z 30994999092_7489027b8c_z 30995309252_03107d7972_z 31024354121_d7b26b01e8_z