Το Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης στη Μητρόπολη Μαρωνείας (φωτο)

Loading...


Την μεσημβρίαν της Πέμπτης, 5ης Ιουνίου 2014, τρόφιμοι, προσωπικό, γονείς και δάσκαλοι του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης επεσκέφθησαν την Ιεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Τούς φιλοξενουμένους υπεδέχθη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εις τας εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Μεγάρου, όπου προσεφώνησε καταλλήλως και επαίνεσε διά το επιτελούμενον έργον.

Ακολούθως, παρεσχέθη φιλοξενία και μικρά ξενάγησις εις τους χώρους του Επισκοπείου.

KSA2.jpg
KSA3.jpg
KSA4.jpg