Ο Αυτονομιακός Αγώνας Βορ. Ηπείρου – 100 χρόνια (1914-2014) – Εκδηλώσεις στο Δελβινάκι

Loading...


Η Μητρόπολη Κονίτσης οργανώνει και φέτος στο Δελβινάκι, την Κυριακή, 11 Μαΐου 2014, αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο των πρωταγωνιστών και των πεσόντων κατά τον Αυτονομιακό Αγώνα του 1914.

«Ο αγώνας συνεχίζεται, με πρωτοπόρα τα παιδιά της Σ.Φ.Ε.Β.Α» αναφέρει μεταξύ άλλων στην εγκύκλιό του με τίτλο «Ο Αυτονομιακός Αγώνας Βορ. Ηπείρου – 100 χρόνια (1914-2014) – Εκδηλώσεις στο Δελβινάκι» ο Μητροπολίτης Ανδρέας. 

Ολόκληρη η σχετική εγκύκλιος ακολουθεί: 

 

Αριθ. Πρωτ.: 27
Εν Δελβινακίω τη 5η Μαΐου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 172α

ΘΕΜΑ : Ο Αυτονομιακός Αγώνας Βορ. Ηπείρου – 100 χρόνια (1914-2014)

 

            Αγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

-Α-
            Πέρασαν, αλήθεια, εκατό (100) ολόκληρα χρόνια από τις 17 Φεβρουαρίου 1914, που ακούστηκε η δραματική φωνή των Βορειοηπειρωτών προς τον ελεύθερο κόσμο : «Μας αποσπούν από τας αγκάλας της μητρός μας Ελλάδος. Μας αρνούνται την αυτοδιοίκησιν εν τω κράτει τω Αλβανικώ. Μας αρνούνται και αύτάς ακόμη τας εγγυήσεις, αίτινες ηδύναντο να περιφρουρήσωσι λυσιτελώς την ζωήν, την θρησκείαν, την περιουσίαν, την ύπαρξίν μας την εθνικήν… Το Πάτριον ημών έδαφος κείται σήμερον λεία, δυνάμει αδίκου και ακύρου βουλήσεως πάντων των ισχυρών της γης. Αλλ’ ακλόνητον έμεινε το ημέτερον δίκαιον, το δίκαιον του Ηπειρωτικού Λαού, να ρυθμίση τα της ιδικής του τύχης, διοργανούμενος πολιτικώς και ενόπλως, ίνα φρουρήση την ανεξαρτησίαν αυτού.
            Εναντίον του απαραγράπτου τούτου δικαιώματος εκάστου λαού, ανίσχυρος είναι, κατά τας αρχάς του θείου και ανθρωπίνου δικαίου, η θέλησις των Μεγάλων Δυνάμεων να δημιουργήση υπέρ της Αλβανίας έγκυρον και σεβαστόν τίτλον κυριαρχίας επί της χώρας ημών και υποχρεώση ημάς. Ελευθέρα ήδη παντός δεσμού, μη δυναμένη δε να συμβιώση και δη υπό τοιούτους όρους μετά της Αλβανίας, κηρύσσει η Βόρειος Ήπειρος την ανεξαρτησίαν της και προσκαλεί τους πολίτας της όπως, υποβαλλόμενοι εις πάσαν θυσίαν προασπίσωσι την ακεραιότητα του εδάφους και τας ελευθερίας της από πάσης προσβολής».

-Β-
            Κατά κοινή ομολογία, το κείμενο αυτό το έγραψε ο τότε Μητροπολίτης Βελλάς και Κονίτσης Σπυρίδων Βλάχος, ο οποίος ουσιαστικά ήταν η ψυχή του Βορειοηπειρωτικού Αγώνος. Αυτός ο Αγώνας τελικά επεκράτησε. Καί πέτυχε να υπογραφή στην Κέρκυρα, στις 17 Μαΐου 1914, μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου και της Κυβερνήσεως της Αυτονόμου Βορείου Ηπείρου, συμφωνία που αναγνωρίσθηκε και από την Αλβανική Κυβέρνηση και από τις έξι Μεγάλες Δυνάμεις «περί παραχωρήσεως αυτονόμου συστήματος» στις Επαρχίες Αργυροκάστρου
και Κορυτσάς. Αυτό, ακριβώς, είναι το περίφημο «Πρωτόκολλον της Κερκύρας», το οποίο, βέβαια, η Αλβανία δεν σκοτίστηκε ποτέ να το εφαρμόση …
-Γ-
            Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, με τους Αλβανούς να καταπιέζουν αφόρητα τους Βορειοηπειρώτες. Ώσπου, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανέλαβε δικτατορικά την διακυβέρνηση της χώρας ο κομμουνιστής Ενβέρ Χότζα. Ο οποίος, όταν το 1967 ανακήρυξε την Αλβανία ως το πρώτο αθειστικό κράτος στον κόσμο, έκανε, κυριολεκτικά, τον βίο αβίωτο των Βορειοηπειρωτών. Οι φυλακές και οι εξορίες είχαν γεμίσει από Έλληνες, που δεν ήθελαν ούτε την εθνικότητά τους, ούτε την Ορθόδοξη Πίστη τους να αρνηθούν. Η κατάσταση είχε γίνει κάτι περισσότερο από τραγική. Είχε γίνει απάνθρωπη και φοβερή.
-Δ-
            Αλλ’ εκείνες τις τραγικές ώρες, ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο με γενναία καρδιά. Έστειλε τον Μητροπολίτη Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ. Ο αείμνηστος Ιεράρχης με κηρύγματα, με Εγκυκλίους, με ομιλίες και συλλαλητήρια στην Ελλάδα και στην Κρήτη, με παραστάσεις στα αρμόδια Βήματα της Ευρώπης και της Αμερικής, ετόνιζε ότι έπρεπε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου.

Η βροντερή φωνή του Δεσπότη συγκίνησε βαθειά πολλές καρδιές κι’ έκανε χιλιάδες μάτια να δακρύσουν, όταν άκουγαν «το δράμα και το κλάμα» των υποδούλων, που εκείνος μετέφερε με την φλόγα και τον παλμό της ψυχής του. Καί λίγο πριν αναχωρήση για την αιωνιότητα (12.12.1994), ευτύχησε να δη και να χαρή την πτώση και του αθειστικού καθεστώτος και των ηλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων, αλλά και τον πρώτο αέρα της ελευθερίας που ανέπνεαν οι Βορειοηπειρώτες.
-Ε-
            Τώρα ο αγώνας – παρά την εκδημία του μεγάλου και Ηρωικού Ιεράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ – συνεχίζεται, με πρωτοπόρα τα παιδιά της Σ.Φ.Ε.Β.Α. Έτσι, η Μητρόπολή μας οργανώνει και φέτος στο Δελβινάκι, την Κυριακή, 11 Μαΐου 2014, αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο των πρωταγωνιστών και των πεσόντων κατά τον Αυτονομιακό Αγώνα του 1914, ο οποίος, ατυχώς, δεν έχει δικαιωθή. Θα σας περιμένω όλους, ώστε η φωνή μας, «ως φωνή υδάτων πολλών», να φθάση μέχρι τον θρόνο του Θεού και μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Σε καιρούς, όπου «τύραννους, δήμιους διώχνουν οι λαοί», όπως λέει ένα ωραίο τραγούδι της ΣΦΕΒΑ, η συμμετοχή όλων στην παραπάνω εκδήλωση είναι περισσότερο από αναγκαία. Ο Θεός να σας χαριτώνη όλους και να σας ευλογή. «Χριστός Ανέστη ! Καί η Βόρειος Ήπειρος ανέστη»!
Διάπυρος ευχέτης εν Χριστώ Αναστάντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ         Ετικέτες