Ο Αρχιμ. Νικηφόρος Μανάδης νέος Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ.Φλωρίνης

Loading...


Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Εορδαίας, ηγούμενος Νικηφόρος Μανάδης ορίστηκε νέος Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, με απόφαση του Μητροπολίτη κ. Θεόκλητου.

Τον ορισμό του π. Νικηφόρου στη θέση του Πρωτοσύγκελου της μητρόπολης Φλωρίνης ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Θεόκλητος κατά τη διάρκεια του ιερατικού συνεδρίου της Μητρόπολης που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα.

H πράξη διορισμού του νέου Πρωτοσύγκελου της Ι.Μ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

ΠΡΑΞΙΣ υπ᾽ αριθμ. 168/2015

Προς
τον Πανοσ. αρχιμανδρίτην Νικηφόρον Μανάδην
Ιεροκήρυκα και τέως Αρχιερατικόν Επίτροπον Εορδαίας

Διά του παρόντος ημών εγγράφου και κατόπιν χειροτονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτού Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου (πρώην Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς ημών Μητροπόλεως), αναθέτομεν σοι καθήκοντα μετακλητού Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς ημών Μητροπόλεως.

Ως Πρωτοσύγκελλος, θα με αναπληροίς κατά τας απουσίας μου εις τας συνεδριάσεις του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και όλων των εκκλησιαστικών οργανισμών της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, θα διευθύνης το Μητροπολιτικόν Γραφείον, θα εποπτεύης της όλης συντελουμένης εργασίας εις τους διαφόρους τομείς της δραστηριότητος της Ιεράς Μητροπόλεως και θα υπογράφης παν έγγραφον.

Ελπίζω, ως παλαιός ιερεύς, Ιεροκήρυξ και Αρχιερατικός Επίτροπος Εορδαίας, ότι μετά ζήλου και δραστηριότητος θα εκτελής τα καθήκοντά σου ως Πρωτοσυγκέλλου, εργαζόμενος και συνεργαζόμενος μετά λοιπά διοικητικά όργανα και τους ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως κατά τας εκάστοτε διδομένας υφ’ ημών εντολάς και να συντελείτε εις την κατά πάντα εύρυθμον λειτουργίαν των Γραφείων και της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εν Φλωρίνη τη 28η Σεπτεμβρίου 2015

Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣΕτικέτες