Νέο κτίριο για το Εκκλησιαστικό σχολείο Λαμίας

Loading...


Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Εκκλησιαστικό σχολείο Λαμίας, με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό. 

Από το νέο σχολικό έτος , θα αρχίσουν οι διαδικασίες για την ανέγερση του νέου – σύγχρονου σχολικού κτιρίου, σύμφωνα με δέσμευση του υπουργού κυρίου Σταϊκούρα, που βρίσκεται σε έναν άνετο και κατάλληλο χώρο, σε μικρή απόσταση πίσω από το υπάρχον σχολείο.  Ετικέτες