Νέα σειρά υπομνημάτων στην Αγία Γραφή από τον Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία

Loading...


Νέα σειρά υπομνημάτων για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής από τον Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία. Το σύντομο αυτό έργο θα προορίζεται ειδικά για τον λαό και θα προσφέρεται σε χαμηλή τιμή, το πολύ 5 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του βιβλίου της Αγίας Γραφής, με το οποίο ασχολείται

Συγκεκριμένα η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: 
Ανακοινώνουμε με ιδιαίτερη χαρά ότι με την ευλογία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου, την Οποία επικαλεστήκαμε, αρχίζουμε μία νέα σειρά υπομνημάτων στην Αγία Γραφή με τον γενικό τίτλο ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ. Την εργασία αυτή την θέλουμε να είναι σύντομη, μηνιαία έκδοση, δηλαδή, κάθε μήνα να εκδίδουμε και ένα ερμηνευτικό υπόμνημα στην Αγία Γραφή. Έτσι, με την Χάρη του Κυρίου μας σε ολίγα χρόνια θα τελειώσει η σειρά των βιβλίων του έργου αυτού.

Το έργο σε κάθε υπομνηματιζόμενο βιβλίο της Αγίας Γραφής περιλαμβάνει εισαγωγή στο βιβλίο αυτό, κείμενο-μετάφραση κάθε περικοπής, σημείωση των διαφορών των δύο κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης Εβραικού και Εβδομήκοντα (όπου υπάρχουν), σύντομα αλλά περιεκτικά σχόλια γραφόμενα ως σημείωση στην ίδια σελίδα, παράλληλα χωρία κατ᾽ έννοιαν και στο τέλος κάθε ερμηνευομένης περικοπής δίδουμε με απλότητα την ερμηνευτική της ανάλυση, χρήσιμο αυτό για τον Ιεροκήρυκα και Κυκλάρχη σε σειρά κηρυγμάτων του και μελετών του στους «κύκλους» της Αγίας Γραφής.

Ήδη εξεδόθη ο πρώτος τόμος της Σειράς αυτής, η Γένεση, με πλούσια εισαγωγή σ᾽ όλη την Παλαιά Διαθήκη, εκτός των παραπάνω στοιχείων που αναφέραμε. Έχει σχήμα 16,223 cm, σελίδες 728, τιμάται 13 ευρώ. Παρακαλούμε να βοηθήσετε την σειρά αυτή, με την προσευχή σας πρώτα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό να μας διατηρεί θερμό και συνεχή τον ζήλο για το έργο αυτό και να μας δίνει δυνάμεις πνευματικές και σωματικές για την αποπεράτωσή του.

Επίσης από το έργο αυτό θα προκύπτει μία άλλη μηνιαία σειρά σε κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής, η οποία θα περιέχει σύντομη Εισαγωγή σε κάθε βιβλίο, κείμενο-μετάφραση κάθε περικοπής και ένα μικρό προλογικό σημείωμα, αλλά επαρκές, για την κατανόηση της ακολουθούσης περικοπής, σαν «κλειδί» ερμηνείας της. Το σύντομο αυτό έργο θα προορίζεται ειδικά για τον λαό και θα προσφέρεται σε χαμηλή τιμή, το πολύ 5 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του βιβλίου της Αγίας Γραφής, με το οποίο ασχολείται. Παραγγελίες εις Αρχιμ. Ιάκωβον Κανάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τηλ. 6937619333.Ετικέτες